Benefiční koncert

Vstupenky na benefiční koncert pro Českou nemocnici v Ugandě jsou již v prodeji! 

Koupit vstupenky on-line

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Srdečně vás zveme na 26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha věnovaný památce kardinála Miloslava Vlka, který stál u vzniku České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.

100 % z ceny každé vstupenky je příspěvkem na veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha pořádanou ve prospěch České nemocnice sv. Karla Lwangy v ugandském Buikwe.

Koncert se koná pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.

Místo: Smetanova síň Obecního domu v Praze 1
Termín: 31. 10. 2017, 19:00
Kategorie: Benefiční akce, Koncert

PROGRAM:

Moderuje: Marek Eben

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Pražský filharmonický sbor

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

dirigent Andreas Sebastian Weiser
sbormistr Jakub Zicha
Barbora Řeřichová | soprán
Jana Hrochová | alt
Aleš Briscein | tenor
Jan Šťáva | bas

Dětský pěvecký sbor Radost Praha

sbormistr Jan Pirner 

Jan Novák (1921–1984): Gloria
Eugen Suchoň (1908–1983): Aká si mi krásna
Otmar Mácha (1922–2006): Štyry mile za Opavum (Ohlasy písní slezských)
Antonín Dvořák (1841–1904): Veleť, vtáčku (Moravské dvojzpěvy)
Antonín Dvořák (1841–1904): Prsten (Moravské dvojzpěvy)
Henry Purcell (1659–1695): Sound the trumpet

Cena Charity Česká republika 2017

Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla.
Moderuje: Vladimír Kořen

Leták ke stažení


PODPOŘTE ÚČEL KONCERTU:

Benefiční účel koncertu můžete podpořit zasláním finančního daru na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky: 749126/5500. Děkujeme.

SLUŽBU VSTUPENKY ON-LINE POSKYTUJEME VE SPOLUPRÁCI S TICKETPORTAL.CZ

Pro nákup či rezervaci vstupenek můžete využít Vaše aktuální ticketportal přihlašovací údaje a nebo proveďte registraci. 
S nákupem vstupenek vám rádi pomůžeme na telefonním čísle 224 246 519. 
Vstupenku si pečlivě uschovejte, slouží jako Potvrzení o daru na veřejnou sbírku č: S-MHMP/1229894/2012.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371