Prázdniny pro běloruské děti

Děti z programu Adopce na dálku a jejich sourozenci jsou po roce opět na prázdninách v Česku. Děkujeme jejich dárcům za pomoc!

Pomáhejte nám pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Nemocnice v Ugandě

10 let nám pomáháte zachraňovat životy. Pomáhejte, prosíme, i nadále.

Více...

26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Srdečně vás zveme na 26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha věnovaný památce kardinála Miloslava Vlka, který stál u vzniku České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.

100 % z ceny každé vstupenky je příspěvkem na veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha pořádanou ve prospěch České nemocnice sv. Karla Lwangy v ugandském Buikwe.

Koncert se koná pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.

Místo: Smetanova síň Obecního domu v Praze 1
Termín: 31. 10. 2017, 19:00
Kategorie: Benefiční akce, Koncert

PROGRAM:

Cena Charity Česká republika 2017

Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla. Moderuje: Vladimír Kořen

Dětský pěvecký sbor Radost Praha

Výběr ze sborové tvorby
sbormistr Jan Pirner 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Pražský filharmonický sbor

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

dirigent Andreas Sebastian Weiser
sbormistr Lukáš Vasilek
Barbora Řeřichová | soprán
Jana Hrochová | alt
Aleš Briscein | tenor
Jan Šťáva | bas

Moderuje: Marek Eben

 

PODPOŘTE ÚČEL KONCERTU:

Účel koncertu můžete podpořit zasláním finančního daru na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky: 749126/5500. Děkujeme.

VSTUPENKY

Vstupenky budou v prodeji od konce srpna on-line na této webové stránce.