25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Mše svatá u příležitosti 15 let od požehnání Azylového domu sv. Terezie

Mše svatá u příležitosti 15 let od požehnání Azylového domu sv. Terezie

Srdečně vás zveme na mši svatou u příležitosti 15 let od požehnání Azylového domu sv. Terezie. Mši svatou celebruje P. Stanislav Gora, prezident Arcidiecézní charity Praha. Hosté jsou zváni k občerstvení a prohlídce Azylového domu. 

Místo: Pernerova 20, Praha-Karlín
Termín: 29. 5. 2017, 14:00
Kategorie: Duchovní, Den otevřených dveří, Akce pro veřejnost

Azylový dům sv. Terezie posvětil 29. května 2002 kardinál Miloslav Vlk. Krátce po zahájení provozu byl objekt zasažen povodní a znovuotevřen po rozsáhlé rekonstrukci. Azylový dům sv. Terezie zastřešuje několik sociálních služeb na pomoc lidem bez domova – terénní program, nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům. Ročně pomůže 1 500 lidem bez střechy nad hlavou.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371