Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013

69 369 příběhů pomoci – tento titul nese Výroční zpráva Arcidiecézní charity Praha za rok 2013. Kromě přehledu všech důležitých projektů a aktivit přináší příběhy klientů, jimž Charita během uplynulého roku poskytla pomoc. Výroční zpráva ke stažení. Příloha ke stažení.

Přestavba v Azylovém domě aneb Kam s ním?

Přestavba v Azylovém domě aneb Kam s ním?

V uplynulých týdnech proběhla v našem Azylovém domě drobná rekonstrukce. Přinesla mnohá pozitiva, ale i jedno dilema. Jaké?

Veřejná debata o novém azylovém domě

Debata s Markétou Adamovou (radní městské části pro sociální oblast),Stanislavem Fialou (ředitel Azylového domu sv. Terezie) a veřejností proběhne 16. června 2014 od 18 hodin v Grabově vile, Na Košince 1, Praha 8.
Více informací o novém azylovém domě.

Kuchyně v azylovém domě bude zářit novotou

Kuchyně v azylovém domě bude zářit novotou

Díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pořídí Středisko Kralupy nad Vltavou nové vybavení společné kuchyně, kterou využívají klienti Azylového domu pro matky s dětmi a Domu na půl cesty.

Zahradní slavnost s poezií a harmonikou

Zahradní slavnost s poezií a harmonikou

Tradiční zahradní slavnost Domova pro seniory Mukařov dala příležitost k neformálními setkání klientů, jejich rodin, pracovníků a dobrovolníků Charity i zástupů městského úřadu v Říčanech a obecního úřadu v Mukařově.

Kardinál Duka zahájil 8. štafetu Praha – Orvieto

Kardinál Duka zahájil 8. štafetu Praha – Orvieto

V pátek 6. června 2014 zahájil arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka v Praze na Hradčanech již 8. ročník štafetového Běhu Praha – Orvieto.

MEDEVAC Ukrajina: Básníkova óda na Česko

MEDEVAC Ukrajina: Básníkova óda na Česko

Sbírkou oslavných veršů na český národ, jeho vládu, lékaře a Charitu děkuje ukrajinský básník Stanislav Chernilevskyi za péči, kterou Česká republika poskytla v rámci programu MEDEVAC zraněným z kyjevského Majdanu.

Povodně 2013 – rok poté

Povodně 2013 – rok poté

Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR a Diakonie ČCE poskytli lidem zasaženým loňskými povodněmi mnohdy neocenitelnou a dlouhodobou pomoc. Od českých dárců a s podporou od německých partnerů se jednalo o částku přes 50 milionů Kč. Pomohly také církve.

Benešovská Farní charita má novou ředitelku

Benešovská Farní charita má novou ředitelku

Farní charita v Benešově vznikla před 18 lety. Dosud pracuje jako dobrovolnická, při místní farnosti. Dnes byla jmenována do funkce nová ředitelka paní Jitka Wágnerová.

Z Wüstenrot na skok do Charity: cestopisné přednášky

Z Wüstenrot na skok do Charity: cestopisné přednášky

Pracovníci společnosti Wüstenrot se pravidelně scházejí s klienty Domova se zvláštním režimem. Každé setkání je věnované vyprávění a fotografiím z konkrétní země, kterou některý z pracovníků Wüstenrot navštívil. Klienti tak vyslechli povídání o Západě USA, Kubě či Thajsku. Podobná setkání je moc baví a tak jsou již nyní v plánu další zajímavé destinace. 

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371