25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Středisko pomoci Vackov poskytlo během zimy 10 tisíc noclehů

Středisko pomoci Vackov poskytlo během zimy 10 tisíc noclehů

Noclehárna Vackov, která poskytovala přes zimu krizové noclehy lidem bez domova, plánovaně končí svůj provoz 17. března.

Rozhovor se Světlanou Porche, koordinátorkou sociální asistence v projektu MEDEVAC Ukrajina

Rozhovor se Světlanou Porche, koordinátorkou sociální asistence v projektu MEDEVAC Ukrajina

Arcidiecézní charita Praha je partnerem Ministerstva vnitra při zajišťování sociální asistence pacientům léčícím se v projektu MEDEVAC. Koordinaci této práce má na starosti SVĚTLANA PORCHE, ředitelka Střediska Migrace. Požádali jsme ji o rozhovor.

Charita pomůže dalším 11 zraněným z Ukrajiny

Vojenský speciál dnes na pražské letiště Kbely dopravil dalších jedenáct zraněných z nedávných nepokojů na Ukrajině. V Česku budou léčeni v rámci projektu MEDEVAC. Sociální servis opět poskytne Arcidiecézní charita Praha.

"Kdo se postí, ať je milosrdný"

"Kdo se postí, ať je milosrdný"

Během postní doby, začínající dnešním dnem, se letos mohou věřící opět zapojit do pastorační akce s názvem Postní almužna. Do malé papírové schránky lidé vkládají finanční obnos přibližně ve stejné výši jako je cena požitku, který si během půstu odřekli. Tuto peněžitou postní almužnu pak mohou věnovat Charitě na pomoc lidem v nouzi. Informace pro zájemce.

Aktuálně z projektu MEDEVAC: 27 zraněných Ukrajinců přicestovalo do Česka

Aktuálně z projektu MEDEVAC: 27 zraněných Ukrajinců přicestovalo do Česka

Včera ve večerních hodinách přiletěla do České republiky dvě letadla s Ukrajinci těžce zraněnými během násilných střetů na Ukrajině. Jedná se o 26 dospělých a jednoho nezletilého v doprovodu matky, kteří u nás podstoupí léčení v rámci projektu Ministerstva vnitra MEDEVAC. Pražská Charita bude pacientům asistovat po celou dobu jejich pobytu.

MEDEVAC Ukrajina začíná, jsme u toho!

Arcidiecézní charita Praha opět zajišťuje sociální servis pacientům z projektu MEDEVAC Ministerstva vnitra. Tentokrát se jedná o pacienty z ostře sledované Ukrajiny.

Charita Praha se zapojuje do pomoci Ukrajině

Arcidiecézní charita Praha aktivně spolupracuje s dalšími charitami, neziskovými organizacemi a Ministerstvem vnitra při pomoci Ukrajině. Napomáháme při komunikaci mezi jednotlivými ukrajinskými iniciativami a Ministerstvem vnitra a účastníme se jednání. Vyvíjíme pomoc občanům Ukrajiny jak na území České republiky, tak i v rámci humanitární pomoci na Ukrajině. Budeme Vás informovat o dalších projektech, které jsou v jednání.

Děti z azylového domu Gloria na výstavě koček

Děti z azylového domu Gloria na výstavě koček

Mít domácího mazlíčka je jedno z dětských přání, které bohužel nemůžeme holkám a klukům z Azylového domu Gloria splnit. O to větší radost jim udělala návštěva 1. Valentýnské výstavy koček, kterou v KC Zahrada pořádalo občanské sdružení Kočičí domov Sluníčko.

Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku. 

Vyjádření k anonymní pomluvě Tříkrálové sbírky

Arcidiecézní charita Praha vydává prohlášení, ve kterém zásadně nesouhlasí s tvrzením, jež se objevilo v anonymní zprávě komentující využití peněz z Tříkrálové sbírky. Peníze z Tříkrálové sbírky jsou vždy  použity výhradně na charitní sociální projekty. Všechny tříkrálové projekty jsou transparentní a v souladu se záměrem pořádání sbírky. Reportáž z počítání peněz v Praze (od 11:15 minuty).

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371