Hledáme dobrovolníky

Pomozte nám zorganizovat Národní potravinovou sbírku. Letos proběhne v sobotu 11. listopadu.

Více...

Pomáhejte nám pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Nemocnice v Ugandě

10 let nám pomáháte zachraňovat životy. Pomáhejte, prosíme, i nadále.

Více...

Práce, která má smysl

Nabízíme pracovní příležitosti. Hledáte-li stabilní zaměstnání, zázemí silné organiace a práci, která má smysl, přidejte se k nám!

Více...

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Svatý otec Benedikt XVI. (85 let) uvedl, že 28. února 2013 opustí svůj úřad. Důvodem jeho rozhodnutí je vysílení a pokročilý věk.

Postní almužna

Arcidiecézní charita Praha vydává zájemcům (farnostem i jednotlivcům) papírové kasičky pro provádění postní almužny. Každý, kdo se rozhodne pro jakoukoliv újmu v postní době může tyto „ušetřené“ peníze dávat do své postní kasičky a věnovat je v době velikonočních svátků na charitativní úmysl buď ve své farnosti, nebo Arcidiecézní charitě Praha na její sociální projekty.

Charita ČR má nového ředitele

Charita ČR má nového ředitele

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.  

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Na koledě oplatily Charitě pomoc, kterou dostaly

Na koledě oplatily Charitě pomoc, kterou dostaly

Již tradičně se do celostátní Tříkrálové sbírky zapojilo i Středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha. Tentokrát se do koledování zapojily i dcery jedné z klientek - šestiletá Verunka a její sestra Diana.

Výsledky Tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi

Výsledky Tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi

Výsledky Tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi jsou sečteny - celkový výtěžek činí 4.229.098 Kč. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastnili - především dárcům a dobrovolníkům. Kompletní výsledky podle farností.

Až 80 lidí bez domova nachází denně azyl v noclehárně na pražském Žižkově

Zimní noclehárna Středisko pomoci Vackov na Žižkově poskytla za prvních třicet dnů své existence již 1 949 noclehů. Pomoc zdravotníků akutně potřebovalo 248 lidí bez domova. Noclehárna je otevřena každou noc od 21 do 7 hodin, a to až do 28. února 2013.

Středisko Magdala na tříkrálové koledě

Pracovníci střediska Magdala se zapojili do Tříkrálové sbírky. Na koledu vyslali čtyři skupinky tří králů.

Poděkování firmě L´Oréal za celoroční podporu

Poděkování firmě L´Oréal za celoroční podporu

V průběhu uplynulého roku navázal Azylový dům pro matky s dětmi Gloria spolupráci s firmou L'Oréal Česká republika s.r.o. Klientky domova a jejich děti mohly využívat kvalitní kosmetiku. Děkujeme.

Do tříkrálové sbírky se zapojili i ti nejmenší koledníci z Azylového domu Gloria

Do tříkrálové sbírky se zapojili i ti nejmenší koledníci z Azylového domu Gloria

Jako každý rok, také letos, se do tradiční tříkrálové sbírky zapojili pracovníci a klienti Azylového domu Gloria. Nechyběli ani při požehnání, kteřé koledníkům udělil kardinál Duka. 

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371