25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Charita ČR organizuje pomoc z Čech i Moravy

Jednotlivé složky Charity ČR nadále organizují pomoc po povodních. Povodňové týmy prověřují potřeby přímo v terénu, připravují úklidový materiál a shromažďují nabídky pomoci od občanů. Současně nabízejí konkrétní pomoc v zasažených obcích. Stav sbírkového konta: 1,45 mil. Kč.

Probíhají přípravy na pomoc domácnostem v obcích postižených povodněmi

V Krizovém povodňovém centru dnes proběhla porada s řediteli a povodňovými koordinátory farních Charit z nejvíce zatopených oblastí (Berounka, Vltava, Labe). Nyní provádíme monitorování v nejvíce postižených obcích, abychom mohli po opadnutí vody nabídnout pomoc osobám, kterým velká voda poškodila domácnosti. Naše pomoc bude směrovat především do oblastí Berounska, Černošic, Štěchovic, Dobřichovic, Kamýku, Kralup nad Vltavou, Neratovicka, Roudnice nad Labem a okolí.

Pomoc Charity v Berouně

Pomoc Charity v Berouně

Do pomoci s následky ničivých povodní se zapojuje Farní charita Beroun. Nabízí pomoc klientů sociální rehabilitace s koučem, nouzové ubytování pro seniory a sociální šatník.

Arcidiecézní charita Praha ubytovala první evakuované

V Azylovém domě pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou – Minicích ubytovala Arcidiecézní charita Praha 19 evakuovaných osob z Kralup nad Vltavou a okolí. Novými nájemníky je 12 dospělých a 7 dětí. Služba byla posílena o jednoho zaměstnance, který je ze svého domova také evakuován.

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Celkem 2,62 milionu korun uvolňuje okamžitě Charita Česká republika na pomoc lidem a obcím zasaženým povodněmi. Spouští také krizovou linku. Charity koordinují sběr materiální pomoci a zapojení dobrovolníků. Lidé mohou nadále přispívat na sbírkové konto.

Charita otevírá v Praze Krizové centrum

Humanitární sběrné místo a Krizové povodňové centrum otevírá v Praze 2 na adrese Londýnská 44 Arcidiecézní charita Praha. Centrum bude zajišťovat koordinaci pomoci s pracovníky v terénu včetně dobrovolníků a shromažďování darů a jejich distribuci podle požadavků z terénu. Více informací o tom, jak se může veřejnost do pomoci zapojit.

Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Pracovníci a dobrovolníci Charity Česká republika se stejně jako již několikrát v nedávné historii opět chystají pomoci v boji s následky ničivých povodní. Akci lze podpořit příspěvkem na účet, ale také formou DMS.

Charita ČR převezme cenu Gratias Agit

Charita ČR převezme cenu Gratias Agit

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika byla nominována na cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí pro rok 2013. Ocenění převezmou 7. června ředitel a prezident organizace.

V Praze odstartoval 7. ročník štafetového běhu do Orvieta

V Praze odstartoval 7. ročník štafetového běhu do Orvieta

Již 7. ročník mezinárodního štafetového běhu Praha – Orvieto byl zahájen ve středu 22. května. Tato mezinárodní událost, kterou spolupořádá Arcidiecézní charita Praha, je pořádána v rámci připomenutí svátku Corpus Domini (Božího Těla). Od událostí v roce 1263 nás letos dělí jubilejních 750 let.

Ukrajinská kultura v Mladé Boleslavi

V sobotu 11. května proběhl koncert zasloužilé umělkyně Ukrajiny Iriny Lončiny pořádaný Ukrajinskou diasporou ve spolupráci s Komisí pro integraci etnik a národnostních menšin Statutárního města Mladá Boleslav, jejímž členem je také Středisko Migrace při Arcidiecézní charitě Praha.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371