25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Dobrovolníci pomohli s údržbou zahrady Azylového domu

Dobrovolníci pomohli s údržbou zahrady Azylového domu

Během Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví pomáhali dobrovolníci také v Azylovém domě Gloria. Nejen, že odvedli viditelný kus práce, ale potěšily děti i dárkem v podobě hraček na zahradu.

Malé noční kejkle

Malé noční kejkle

V sobotu 9. 6. 2012 od 17 hodin zveme všechny příznivce historie, hudby, tance, dobrého jídla a přátele Azylového domu sv. Josefa v Lochovicích na Malé noční kejkle. V předchozích pěti ročnících festivalu se s velkým zájmem setkávala noční ohňová show a tak se pro letošek stane stěžejním vystoupením.

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Fotografická soutěž pro seniory (klienty Charity)

Charita Česká republika vyhlašuje pro své klienty fotografickou soutěž na téma „Charita očima seniorů“. Zájemci o účast mohou své digitální fotografie v tiskové kvalitě zasílat do 31.7.2012, nejlépe prostřednictvím pracovníků zařízení, jehož jsou klientem. Nejlepší fotografie budou oceněny a vznikne z nich putovní výstava.

Charitní dílo v hlavní roli mezinárodního setkání v Černínském paláci

Mezinárodní konference „Charitní dílo pražské arcidiecéze ve světě“ se uskutečnila v pátek 11. května v Černínském paláci za účasti kardinála Dominika Duky. Záštitu převzal 1. místopředseda vlády a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Poradna pro lidi v tísni pomohla v krizové situaci

Před rokem založila Charita Praha Poradnu pro lidi v tísni. Pomohla od té doby stovkám klientů. Někteří žádali o podporu v těžkých krizových situacích, které vyžadovaly dlouhodobější řešení a spolupráci Poradny s dalšími charitními středisky. Nedávno zasahovali pracovníci Poradny při krizové situaci, do které se dostal 80letý pan Jaroslav z pražské Troji.

Web Aktivní senioři

Web Aktivní senioři

U příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity prezentuje Charita Česká republika na portále www.seniori.charita.cz informace pro seniory, kteří potřebují poradit, pomoci nebo se chtějí aktivně zapojit do práce Charity.

Diecézní charita ostravsko-opavská připouští, že jedná s kapelou U2

Reakce Diecézní charity ostravsko-opavské na informace v médiích:

Diecézní charita ostravsko-opavská připouští, že v současné době jedná s irskou skupinou U2 o případném benefičním koncertu, který by se mohl uskutečnit v roce 2014.

Vychází Výroční zpráva za rok 2011

Vychází Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva Arcidiecézní charity Praha je poděkováním všem, kteří se svou prací, finančním přispěním, materiální pomocí a duchovní podporou zasloužili o to, že mohlo dílo pražské Charity pokračovat i v roce 2011. Výroční zpráva 2011 (dokument Adobe PDF)Výroční zpráva 2011.

Biskup Herbst požehnal stacionář v Odoleně Vodě

Biskup Herbst požehnal stacionář v Odoleně Vodě

Pražský pomocný biskup Karel Herbst dnes požehnal denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné v Odoleně Vodě. Zařízení, které provozuje Farní charita Neratovice, zajistí pobyt, odbornou péči a program pro klienty z města Odolena Voda a okolí.

Konference k budoucnosti pracovní migrace v ČR

Konference k budoucnosti pracovní migrace v ČR

Charita ČR pořádala 20. března 2012 v Národní technické knihovně Konferenci k budoucnosti pracovní migrace v České republice. Většina z 0,5 milionu cizinců žijících u nás přišla do ČR za prací nebo za svými rodinnými příslušníky. Jejich pracovní náplň je různorodá. Někteří z nich jsou označováni jako vysoce kvalifikovaní. Jiní obsazují pracovní pozice, o které má zájem jen málo „našich“ pracovníků nebo nemají zájem pracovat za nízké mzdy, nabízené v některých profesích.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371