Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Seminář na téma inspekce sociálních služeb v Azylovém domě sv. Terezie

Seminář na téma inspekce sociálních služeb v Azylovém domě sv. Terezie

V Azylovém domě sv. Terezie se 17. května uskutečnil odborný seminář pořádaný Sdružením azylových domů v ČR. Tématem byly inspekce sociálních služeb; jedním z lektorů byla Mgr. Eva Hradečná, metodička Charity Praha a inspektorka sociálních služeb.

Věra Martinová a skupina Svítání pro Zambii

Věra Martinová a skupina Svítání pro Zambii

V neděli 22. května odpoledne proběhne v prostorách kostela sv. Tomáše na Malostranském náměstí v Praze (mapa zde) setkání přátel programu Adopce na dálku® a benefiční koncert na pomoc potřebným v Zambii.

 

Více informací o programu, vstupenkách a osobní pozvání od našich milých účinkujících najdete zde.

Podpořte Charitu koupí startovního čísla na maraton

Pojďte si s námi zaběhat a zároveň přispět na dobrou věc. Arcidiecézní charita Praha je spolupořadatelem PRAGUE INTERNATIONAL MARATHONU 2011. Závod se uskuteční v neděli 8. května 2011. Start je v 9 hodin na Staroměstském náměstí v Praze. Zájemci o účast v Marathonu si mohou u Charity Praha koupit REGISTRACI účastníka. Cena je nyní 1.500 Kč.

Exkurze studentů ve Středisku Migrace

Exkurze studentů ve Středisku Migrace

Ve Středisku Migrace proběhla díky spolupráci s Centrem multikulturního vzdělávání Jihlava exkurze studentů z jihlavské Soukromé vyšší odborné školy sociální.

Křížová cesta v Charitě Praha

Křížová cesta v Charitě Praha
Pracovníci a přátelé Charity Praha se zúčastnili pobožnosti Křížové cesty v kostele sv. Josefa na Náměstí Republiky v Praze 1.  Křížovou cestu vedl P. Dr. Vojtěch Eliáš, prezident Charity Praha.

Středisko Migrace spolupracuje s Waldorfským lyceem

Středisko Migrace spolupracuje s Waldorfským lyceem

Studentky Waldorfského lycea absolvovaly praxi ve Středisku Migrace. Nejvíce ocenily návštěvu Přijímacího střediska pro žadatele o mezinárodní ochranu Praha Ruzyně, které se nachází v prostorách letiště.

 

 

Pozvánka na mezinárodní setkání mládeže v Taizé

Mladí lidé z celé České republiky mají možnost zapojit se do komunity v Taizé v termínu od 30.7. – 7.8. 2011 za duchovního doprovodu P. Dr. Vojtěcha Eliáše, prezidenta Charity Praha. 

Získejte více informací. Přihlášky zasílejte co nejdříve na adresu vera.verner@seznam.cz.

 

Charita Praha spolupracuje na výzkumu zdravotní situace migrantů

Středisko Migrace se podílí na výzkumu, který mapuje vliv sociálních determinant na zdraví imigrantů a azylantů, tedy i vlivu na jejich integraci v majoritní společnosti České republiky (integraci výrazně ovlivňují např. sociální gradient, práce, stres, dětství, sociální vyloučení, nezaměstnanost, sociální opora i doprava).

Nadační fond Elizabeth pro Azylový dům Gloria

Nadační fond Elizabeth pro Azylový dům Gloria

Nadační fond Elizabeth uspořádal burzu oblečení, jejíž výtěžek byl určen Azylovému domu Gloria.   

 

Tříkrálová sbírka 2011 v pražské arcidiecézi - konečné výsledky

Tříkrálová sbírka 2011 v pražské arcidiecézi - konečné výsledky

V roce 2011 se v Tříkrálové sbírce v pražské arcidiecézi vybralo 4.065.260 Kč. Je to dosud nejvyšší částka, kterou sbírka od svého založení přinesla. Z vybraných peněz budou financovány sociální projekty Charity Praha a farností, které se na sbírce podílely. Všem dárcům děkujeme!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371