Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

MEDEVAC Ukrajina začíná, jsme u toho!

Arcidiecézní charita Praha opět zajišťuje sociální servis pacientům z projektu MEDEVAC Ministerstva vnitra. Tentokrát se jedná o pacienty z ostře sledované Ukrajiny.

Budeme pacienty provázet celým pobytem. Od jejich dnešního příletu na Kbelské letiště, hospitalizaci a následnou rekonvalescenci, až po návrat zpět do vlasti. Středisko Migrace již od roku 2006 na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra pravidelně zajišťuje pacientům projektu MEDEVAC sociální asistenci, tlumočení, drobné nákupy a usnadňuje jim orientaci v cizím prostředí. Dříve byl projekt určen pouze dětem, v posledních letech byl rozšířen i na dospělé, zraněné v bojích. V Ukrajinském MEDEVACu půjde o cca 25 zraněných, kteří se účastnili událostí na Euro Majdanu. Prozatím jde o nejpočetnější skupinu pacientů, o kterou jsme se v tomto projektu starali. Další informace najdete na:

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371