Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Nepostradatelná pomoc projektu na podporu rodičovských kompetencí

Nepostradatelná pomoc projektu na podporu rodičovských kompetencí

Již šestým rokem probíhá v azylových domech Arcidiecézní charity Praha program na podporu rodičovských kompetencí. Cílem projektu je podpora maminek z azylového domu v jejich rodičovské roli.

„Mnoho z maminek, které k nám přicházejí, nemělo v průběhu svého dětství dobré rodičovské vzory, a tak samy při výchově svých dětí často tápou, jsou nejisté, nebo si s některými situacemi neumí poradit. Proto velmi vítáme možnost umožnit matkám kontakt s odborníky na různé aspekty výchovy. Oblíbený je například nácvik komunikace s dítětem pomocí videotréninku interakcí, maminky si také chválí interaktivní semináře zabývající se různými aspekty výchovy a péče o dítě.“ říká Petra Hendrychová, sociální pracovnice azylového domu sv. Gerarda.

Kromě aktivit, do kterých se zapojují maminky společně s dětmi, jsou součástí projektu také skupinová setkání samotných klientek. Proč tomu tak je vysvětluje Marie Dvořáková z Azylového domu Gloria: „Vycházíme z předpokladu, že spokojená a vyrovnaná matka je základním východiskem pro dobré fungování celé rodiny. Proto klientkám projektu nabízíme prostor, kde se mohou věnovat sami sobě, i sdílet s ostatními, co je trápí, nebo těší. Naše šestiletá zkušenost s vedením takových skupin ukazuje, že si matky ze skupiny umí brát důležité zkušenosti a informace pro jejich další život.“

Velkou devizou projektu je jeho sladění s  individuálními potřebami klientek, které je zprostředkováno úzkou spoluprací sociálních pracovnic služeb do projektu zapojených. Díky tomu, mohou maminky dostávat podporu od různých odborníků v takovém čase a takovým způsobem, který nejlépe odpovídá jejich konkrétní situaci. „Dnes už si práci s klientkami bez projektu na podporu rodičovských kompetencí neumíme představit“, potvrzuje Petra Hendrychová. „Při počtu klientek, které má každá sociální pracovnice na starosti a hloubce obtíží, které musíme řešit, bychom maminkám nemohli poskytnout tak rozsáhlou podporu jako nyní. Je úžasné vidět, jak děti našich klientek profitují z pomoci, která se jim skrze naše služby i daný projekt dostává."

 

MPSVAktivity projektu "Podpora v rozvoji rodičovských kompetencí klientek azylových domů a sociálních bytů Arcidiecézní charity Praha" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371