Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Oslavili jsme Den Charity. Spolu s námi i 1 200 poutníků ve Staré Boleslavi

Oslavili jsme Den Charity. Spolu s námi i 1 200 poutníků ve Staré Boleslavi

Tisíce lidí si ve středu 28. října připomnělo ve Staré Boleslavi odkaz svatého Václava, který stál na počátku české státnosti a zasloužil se o ukotvení křesťanských hodnot v naší společnosti. Tradiční Národní svatováclavské pouti  se i letos účastnili pracovníci Arcidiecézní charity Praha, aby se setkali s poutníky a oslavili Den Charity.

„Do kostela Nanebevzetí Panny Marie přicházeli poutníci již od brzkých ranních hodin. Přivítali jsme je teplou kávou, čajem a koláčky. S dalšími jsme se setkávali během dne. Národní svatováclavská pouť je pro nás příležitostí k setkávání a představení naší práce,“ říká Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie.

U stánků Arcidiecézní charity Praha se zastavilo více než 1 200 poutníků. Charita chce právě setkáním s veřejností oslavit Den Charity, který slaví ve svátek sv. Vincence z Pauly, zakladatele moderní charitativní práce. Jeho svátek si připomínáme dne 27. září.

Oslava Dne CharityOslava Dne CharityOslava Dne CharityOslava Dne Charity

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371