25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Povodňová pomoc v pražské arcidiecézi bude pokračovat do konce roku

Povodňová pomoc v pražské arcidiecézi bude pokračovat do konce roku

Na začátku června prožívaly tisíce domácností tragédii. Povodeň zasáhla jejich domovy, odnesla majetek a osobní věci, které už půjde těžko nahradit. Po půl roce by se mohlo zdát, že je povodeň dávnou minulostí. Rodiny však stále odstraňují škody a navrací své domovy do původního stavu. Charita s lidmi zůstává a pomáhá jim i během tohoto období.

Rok od otevření pekárny (Zambie)

Rok od otevření pekárny (Zambie)

Uběhl přesně jeden rok od chvíle, kdy se v zambijském městečku Mpanshya začal péct čerstvý chléb. Do té doby se dovážel z hlavního města vzdáleného dvě stě kilometrů. Vybudování pekárny je jedním z rozvojových projektů Arcidiecézní charity Praha v Zambii.

Koncert bolivijských hudebníků oslaví 10. výročí charitní pomoci Jižní Americe

Koncert bolivijských hudebníků oslaví 10. výročí charitní pomoci Jižní Americe

V kostele sv. Ignáce z Loyoly (Ječná 2, Praha 2) se 23. listopadu uskuteční mimořádný koncert pěveckého sboru z Bolívie Ansemble Moxos. Koncert pořádá Diecézní charita Plzeň v rámci 10. výročí rozvojových projektů Charity v Jižní Americe. Více informací v pozvánce.

Místní i mezinárodní Charity předávají první pomoc

Místní i mezinárodní Charity předávají první pomoc

Mezinárodní charitní humanitární tým se přesunul do oblasti Filipín, kterou tajfun Haiyan zasáhl nejhůře. Tým se spojil s místní farností a charitními pracovníky v Taclobanu a Ormocu.

Bude charita dál dávat jídlo bezdomovcům?

“Zvážili jsme celou situaci a dospěli k názoru, že není možné učinit to, co po nás radnice žádá, a ustoupit od povinnosti charity plnit pravidla stanovená zákonem a dalšími předpisy pro dané služby. Navíc musí Charita především vycházet ze svého etického kodexu a základního smyslu své existence – tj. pomáhat potřebným.“ říká ředitelka Farní charity Beroun JUDr. Jana Civínová.
Celé znění tiskové zprávy se Vám zobrazí po rozkliku titulku.

Rozšíření noclehárny v Berouně - jak to vlastně je?

Rozšíření noclehárny v Berouně - jak to vlastně je?

Ještě nedávno se zdálo, že Beroun patří k městům, kde se dokáží postarat o lidi bez přístřeší tak jako málokde jinde. Rozsáhlá síť pomoci mohla být ještě větší, ale zatím nebude. Velké plány vystřídaly rozpory mezi starousedlíky, radnicí a charitou. Místní lidé začínají proti některé pomoci protestovat a radnice na jejich volání slyší. Pokud vás problém v Berouně zajímá, rozklikněte titulek a čtěte více.

Když děti inspirují svým dobrým skutkem vlastní rodiče …

Když děti inspirují svým dobrým skutkem vlastní rodiče …

Chceme se s vámi podělit o zajímavý čin, který se odehrál v jedné vesnici na severozápadě Běloruska. Děti prokázaly ze své vlastní iniciativy velkou službu starým lidem. Inspirovaly tím své vlastní rodiče, aby byli ke starší generaci vnímavější.

Biskup diecéze Lugazi poděkoval Charitě za podporu České nemocnice v Ugandě

Biskup diecéze Lugazi poděkoval Charitě za podporu České nemocnice v Ugandě

"Charita Praha má velké zásluhy na zlepšení životních podmínek ugandských dětí a všech obyvatel naší diecéze," uvádí biskup Matthias Ssekamanya z ugandské diecéze Lugazi v dopise řediteli Arcidiecézní charity Praha Jaroslavu Němcovi. Čtěte celý dopis. 

Výstava o životě cizinců v ČR potrvá do půlky listopadu

Výstava o životě cizinců v ČR potrvá do půlky listopadu

V Domě Kultury v Mladé Boleslavi proběhla 17. října 2013 vernisáž fotografické výstavy Jindřicha Štreita s texty Martiny Vašíčkové nazvaná Jsme z jedné planety.  Jedná se o výstavu zachycující příběhy třiceti cizinců, kteří v České republice našli druhý domov.

Památka zesnulých v běloruských Lyntupech

Památka zesnulých v běloruských Lyntupech

V Bělorusku se slaví Památka na všechny věrné zemřelé podobně jako u nás. Lidé přicházejí na hřbitovy zavzpomínat na své blízké, pomodlit se za ně, uklízejí hroby a zdobí je květinami a rozžatými svícemi. A stejně jako u nás i v Bělorusku se na každém hřbitově najde nějaký „ostrůvek zapomnění“, hrob, kde leží někdo, jehož blízcí z nějakého důvodu nepřišli… Rodiče dětí podporovaných v rámci Adopce na dálku® v Lyntupech se letos rozhodli postarat se o podobná místa. Kromě zapomenutých hrobů uklidili i prostranství před vchodem, kolem hlavního kříže a hřbitov polských vojáků, kteří zde padli v roce 1914.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371