Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Bude charita dál dávat jídlo bezdomovcům?

“Zvážili jsme celou situaci a dospěli k názoru, že není možné učinit to, co po nás radnice žádá, a ustoupit od povinnosti charity plnit pravidla stanovená zákonem a dalšími předpisy pro dané služby. Navíc musí Charita především vycházet ze svého etického kodexu a základního smyslu své existence – tj. pomáhat potřebným.“ říká ředitelka Farní charity Beroun JUDr. Jana Civínová.
Celé znění tiskové zprávy se Vám zobrazí po rozkliku titulku.

Rozšíření noclehárny v Berouně - jak to vlastně je?

Rozšíření noclehárny v Berouně - jak to vlastně je?

Ještě nedávno se zdálo, že Beroun patří k městům, kde se dokáží postarat o lidi bez přístřeší tak jako málokde jinde. Rozsáhlá síť pomoci mohla být ještě větší, ale zatím nebude. Velké plány vystřídaly rozpory mezi starousedlíky, radnicí a charitou. Místní lidé začínají proti některé pomoci protestovat a radnice na jejich volání slyší. Pokud vás problém v Berouně zajímá, rozklikněte titulek a čtěte více.

Když děti inspirují svým dobrým skutkem vlastní rodiče …

Když děti inspirují svým dobrým skutkem vlastní rodiče …

Chceme se s vámi podělit o zajímavý čin, který se odehrál v jedné vesnici na severozápadě Běloruska. Děti prokázaly ze své vlastní iniciativy velkou službu starým lidem. Inspirovaly tím své vlastní rodiče, aby byli ke starší generaci vnímavější.

Biskup diecéze Lugazi poděkoval Charitě za podporu České nemocnice v Ugandě

Biskup diecéze Lugazi poděkoval Charitě za podporu České nemocnice v Ugandě

"Charita Praha má velké zásluhy na zlepšení životních podmínek ugandských dětí a všech obyvatel naší diecéze," uvádí biskup Matthias Ssekamanya z ugandské diecéze Lugazi v dopise řediteli Arcidiecézní charity Praha Jaroslavu Němcovi. Čtěte celý dopis. 

Výstava o životě cizinců v ČR potrvá do půlky listopadu

Výstava o životě cizinců v ČR potrvá do půlky listopadu

V Domě Kultury v Mladé Boleslavi proběhla 17. října 2013 vernisáž fotografické výstavy Jindřicha Štreita s texty Martiny Vašíčkové nazvaná Jsme z jedné planety.  Jedná se o výstavu zachycující příběhy třiceti cizinců, kteří v České republice našli druhý domov.

Památka zesnulých v běloruských Lyntupech

Památka zesnulých v běloruských Lyntupech

V Bělorusku se slaví Památka na všechny věrné zemřelé podobně jako u nás. Lidé přicházejí na hřbitovy zavzpomínat na své blízké, pomodlit se za ně, uklízejí hroby a zdobí je květinami a rozžatými svícemi. A stejně jako u nás i v Bělorusku se na každém hřbitově najde nějaký „ostrůvek zapomnění“, hrob, kde leží někdo, jehož blízcí z nějakého důvodu nepřišli… Rodiče dětí podporovaných v rámci Adopce na dálku® v Lyntupech se letos rozhodli postarat se o podobná místa. Kromě zapomenutých hrobů uklidili i prostranství před vchodem, kolem hlavního kříže a hřbitov polských vojáků, kteří zde padli v roce 1914.

Vzpomínka na zesnulé

Vzpomínka na zesnulé

I klienti Domova pro seniory Mukařov dnes věnovali vzpomínku zesnulým. V kapli Domova před Mší svatou zapálili svíčky k uctění jejich památky.

Charita rozšířila porodnici České nemocnice v Ugandě

Charita rozšířila porodnici České nemocnice v Ugandě

Po nedávné přístavbě dětského lůžkového oddělení se rozšíření dočkala také porodnice. Česká nemocnice sv. Karla Lwangy se od počátku svého založení v roce 2007 zaměřuje především na péči o matku a dítě. Nové porodnické oddělení má nyní k dispozici 25 lůžek, tedy o 9 lůžek více než doposud. Bude tak schopné nabídnout pomoc většímu počtu pacientek.

V Obecním domě proběhl již 22. benefiční koncert

V Obecním domě proběhl již 22. benefiční koncert

Ve čtvrtek 31. října 2013 pořádala Arcidiecézní charita Praha svůj již tradiční benefiční koncert. Již 22 let se na něm scházejí pracovníci a přátelé Charity, aby podpořili rozvoj charitního díla a strávili společný večer při krásné hudbě. Letos byly na programu písně v podání Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu a Dvořákova Novosvětská symfonie v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Výtěžek koncertu bude použit ve prospěch azylových domů pražské Charity pro matky s dětmi v tísni a na podporu sociálně slabých dětí v Bělorusku. Kardinál Miloslav Vlk, který před hudební částí večera vystoupil, zhodnotil dosavadní práci Arcidiecézní charity Praha a vyjmenoval, kde všude její projekty pomáhají. Připomněl, že práce Charity je nedílnou součástí života církve a události jako tento koncert jsou příležitostí k poděkování všem, kteří rozvoj charitního díla podporují.

Místo nečinnosti schopnost naplnit základní potřeby rodiny (Kongo)

Místo nečinnosti schopnost naplnit základní potřeby rodiny (Kongo)

V konžské Kinshase se uskutečnilo další z pravidelných setkání matek, jejichž rodina přijala „dítě z ulice“ a které zároveň zahájily díky podpoře vlastní drobné podnikání (čtěte více o mikrokreditech pro rodiny v Kongu). Hlavním cílem setkání bylo vzájemné sdílení zkušeností, připomenutí si cílů projektu a plánování jeho dalšího průběhu.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371