25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Na koledě oplatily Charitě pomoc, kterou dostaly

Na koledě oplatily Charitě pomoc, kterou dostaly

Již tradičně se do celostátní Tříkrálové sbírky zapojilo i Středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha. Tentokrát se do koledování zapojily i dcery jedné z klientek - šestiletá Verunka a její sestra Diana.

Výsledky Tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi

Výsledky Tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi

Výsledky Tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi jsou sečteny - celkový výtěžek činí 4.229.098 Kč. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastnili - především dárcům a dobrovolníkům. Kompletní výsledky podle farností.

Až 80 lidí bez domova nachází denně azyl v noclehárně na pražském Žižkově

Zimní noclehárna Středisko pomoci Vackov na Žižkově poskytla za prvních třicet dnů své existence již 1 949 noclehů. Pomoc zdravotníků akutně potřebovalo 248 lidí bez domova. Noclehárna je otevřena každou noc od 21 do 7 hodin, a to až do 28. února 2013.

Tříkráloví koledníci zavítali do Senátu

Koledníci charitní Tříkrálové sbírky 2013 se 22. ledna objevili na veřejnosti výjimečně ještě jednou, aby zavítali do Senátu PČR. Slavnostní snídaně s koledníky se zúčastnili čelní představitelé politické a duchovní reprezentace českého státu.

Středisko Magdala na tříkrálové koledě

Pracovníci střediska Magdala se zapojili do Tříkrálové sbírky. Na koledu vyslali čtyři skupinky tří králů.

Poděkování firmě L´Oréal za celoroční podporu

Poděkování firmě L´Oréal za celoroční podporu

V průběhu uplynulého roku navázal Azylový dům pro matky s dětmi Gloria spolupráci s firmou L'Oréal Česká republika s.r.o. Klientky domova a jejich děti mohly využívat kvalitní kosmetiku. Děkujeme.

Do tříkrálové sbírky se zapojili i ti nejmenší koledníci z Azylového domu Gloria

Do tříkrálové sbírky se zapojili i ti nejmenší koledníci z Azylového domu Gloria

Jako každý rok, také letos, se do tradiční tříkrálové sbírky zapojili pracovníci a klienti Azylového domu Gloria. Nechyběli ani při požehnání, kteřé koledníkům udělil kardinál Duka. 

Grafická soutěž

Charita Česká republika, odd. humanitární pomoci a rozvojové spolupráce vyhlašuje grafickou soutěž na tvorbu loga a vizuálního stylu pro vzdělávací projekt HUMR- Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách.

Daňová potvrzení odeslána všem dárcům

Daňová potvrzení odeslána všem dárcům

V uplynulých dnech jsme odeslali souhrnná potvrzení o darech všem dárcům, kteří loni přispěli na zahraniční projekty. Děkujeme za podporu! Děkujeme i dobrovolníkům za pomoc při obálkování a farnosti u kostela sv. Ludmily za poskytnutí prostoru. 

Poděkování ředitele Charity ČR

Poděkování ředitele Charity ČR

Všem dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2013 děkujeme, že nám pomáhají pomáhat.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371