Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Oslava mezinárodního Dne uprchlíků

Mezinárodní Den uprchlíků oslavilo Středisko Migrace Charity Praha v Přijímacím středisku Praha Ruzyně 20. června 2011. Oslavy se zúčastnili klienti z Indie, Pákistánu, Ruska, Ázerbájdžánu a Afghánistánu.

Podpora technické školy Prathibhodaya

Podpora technické školy Prathibhodaya

S dnešním koncem školního roku mají některé děti v českých školách před sebou dilema, na jakou dráhu se vydají. Děti registrované v programu Adopce na dálku® v indickém Honavaru zato mají o starost méně: vědí už, že jejich škola jim přinese vzdělání, s nímž najdou ve společnosti uplatnění. Přečtěte si více o Technické škole Prathibhodaya.

Oznámení o omezení provozu AD sv. Terezie

Od 1.7. 2011 do 31.7. 2011 je z provozních důvodů (vybírání dovolených, nutné opravy závad v objektu a celková desinfekce prostor) omezen provoz Azylového domu sv.Terezie. Uzavřeno je Nízkoprahové denní centrum (jídelna, sprchy, šatník) mužské i ženské noclehárny a sociální poradny. Provoz vlastního Azylového domu (ubytovny) zůstává zachován.

Děkujeme za pochopení.

Soutěž o nejlepší charitní web

Charita ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší charitní web. Do soutěže se mohou přihlásit všechny nové charitní weby. Soutěž je dvoukolová, finále soutěže bude rozhodovat nezávislá komise odborníků. Přihlásit se lze do 30. listopadu 2011. Cenou pro vítěze bude finanční podpora pro konkrétní web.

Máme postaveno i vymalováno!

Máme postaveno i vymalováno!

V Mongu září novotou ubytovna pro studenty oboru porodní asistentka.
Věděli jste, že v Zambii je jedna z nejvyšších měr úmrtnosti matek a novorozenců na světě? Snižovat ji je jedním z Rozvojových cílů tisíciletí OSN.

Proto jsme ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou v Zambii založili nový studijní obor Porodní asistentka při Zdravotnické škole Lewanika, kde si svou kvalifikaci zvyšují zdravotníci z okolních zdravotnických center.

Operace srdce zachránila život děvčátku z Kambodži – byli jsme u toho

Operace srdce zachránila život děvčátku z Kambodži – byli jsme u toho

Dne 1.4. do České republiky v doprovodu matky přiletěla kambodžská holčička Chi Srey Mey. Díky operaci srdce, kterou podstoupila díky finančním prostředkům Ministerstva zahraničních věcí na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, může opět vést plnohodnotný život.

Věra Martinová a skupina Svítání zazpívali Zambii!

Věra Martinová a skupina Svítání zazpívali Zambii!

Věra Martinová a skupina Svítání zazpívali v neděli 22. května na benefičním koncertě Charity Praha. Výtěžek benefice ve výši 22.870 Kč putuje na zajištění vzdělání, zdravotní péče a dalších rozvojových aktivit pro děti v Zambii.

CI zvolila nového generálního sekretáře

Novým generálním sekretářem Caritas Internationalis se stal Michel Roy. Pro příští čtyři roky ho schválilo valné shromáždění CI v Římě ve čtvrtek 26. května 2011. Zástupci jednotlivých národních Charit vybrali Michela Roye většinou hlasů.

Seminář na téma inspekce sociálních služeb v Azylovém domě sv. Terezie

Seminář na téma inspekce sociálních služeb v Azylovém domě sv. Terezie

V Azylovém domě sv. Terezie se 17. května uskutečnil odborný seminář pořádaný Sdružením azylových domů v ČR. Tématem byly inspekce sociálních služeb; jedním z lektorů byla Mgr. Eva Hradečná, metodička Charity Praha a inspektorka sociálních služeb.

Věra Martinová a skupina Svítání pro Zambii

Věra Martinová a skupina Svítání pro Zambii

V neděli 22. května odpoledne proběhne v prostorách kostela sv. Tomáše na Malostranském náměstí v Praze (mapa zde) setkání přátel programu Adopce na dálku® a benefiční koncert na pomoc potřebným v Zambii.

 

Více informací o programu, vstupenkách a osobní pozvání od našich milých účinkujících najdete zde.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371