Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Svatý otec Benedikt XVI. (85 let) uvedl, že 28. února 2013 opustí svůj úřad. Důvodem jeho rozhodnutí je vysílení a pokročilý věk.

První sanitka bude pomáhat v zambijské Západní provincii

Všeobecná nemocnice Lewanika (Západní provincie, Zambie) dnes od zástupce Arcidiecézní charity Praha slavnostně převzala plně vybavený sanitní vůz. Tento dar završuje tříletý, vládou financovaný, zdravotní program.

Pomoc Charity v Západní provincii očima koordinátora projektu

Charita završila více než tříletou intenzivní práci v zambijské Západní provincii. Realizovala zde program na podporu zdraví matek a novorozenců. Přinášíme rozhovor s koordinátorem projektu Petrem Polívkou.

Postní almužna

Arcidiecézní charita Praha vydává zájemcům (farnostem i jednotlivcům) papírové kasičky pro provádění postní almužny. Každý, kdo se rozhodne pro jakoukoliv újmu v postní době může tyto „ušetřené“ peníze dávat do své postní kasičky a věnovat je v době velikonočních svátků na charitativní úmysl buď ve své farnosti, nebo Arcidiecézní charitě Praha na její sociální projekty.

Charita ČR má nového ředitele

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.  

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Na koledě oplatily Charitě pomoc, kterou dostaly

Již tradičně se do celostátní Tříkrálové sbírky zapojilo i Středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha. Tentokrát se do koledování zapojily i dcery jedné z klientek - šestiletá Verunka a její sestra Diana.

Výsledky Tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi

Výsledky Tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi jsou sečteny - celkový výtěžek činí 4.229.098 Kč. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastnili - především dárcům a dobrovolníkům. Kompletní výsledky podle farností.

Až 80 lidí bez domova nachází denně azyl v noclehárně na pražském Žižkově

Zimní noclehárna Středisko pomoci Vackov na Žižkově poskytla za prvních třicet dnů své existence již 1 949 noclehů. Pomoc zdravotníků akutně potřebovalo 248 lidí bez domova. Noclehárna je otevřena každou noc od 21 do 7 hodin, a to až do 28. února 2013.

Tříkráloví koledníci zavítali do Senátu

Koledníci charitní Tříkrálové sbírky 2013 se 22. ledna objevili na veřejnosti výjimečně ještě jednou, aby zavítali do Senátu PČR. Slavnostní snídaně s koledníky se zúčastnili čelní představitelé politické a duchovní reprezentace českého státu.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371