Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Web Aktivní senioři

U příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity prezentuje Charita Česká republika na portále www.seniori.charita.cz informace pro seniory, kteří potřebují poradit, pomoci nebo se chtějí aktivně zapojit do práce Charity.

Diecézní charita ostravsko-opavská připouští, že jedná s kapelou U2

Reakce Diecézní charity ostravsko-opavské na informace v médiích:

Diecézní charita ostravsko-opavská připouští, že v současné době jedná s irskou skupinou U2 o případném benefičním koncertu, který by se mohl uskutečnit v roce 2014.

Vychází Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva Arcidiecézní charity Praha je poděkováním všem, kteří se svou prací, finančním přispěním, materiální pomocí a duchovní podporou zasloužili o to, že mohlo dílo pražské Charity pokračovat i v roce 2011. Výroční zpráva 2011 (dokument Adobe PDF)Výroční zpráva 2011.

Biskup Herbst požehnal stacionář v Odoleně Vodě

Pražský pomocný biskup Karel Herbst dnes požehnal denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné v Odoleně Vodě. Zařízení, které provozuje Farní charita Neratovice, zajistí pobyt, odbornou péči a program pro klienty z města Odolena Voda a okolí.

Česká televize natáčela v Domově pro seniory

Domov pro seniory Mukařov dnes hostil neobvyklou návštěvu. Štáb České televize zde natáčel záběry do pořadu Cesty víry, který se bude věnovat křesťanským spisovatelům píšícím pro děti. V Mukařovském Domově totiž pobývala Marie Holková, autorka knih pro děti, překladatelka a redaktorka Katolických novin. Cesty víry můžete sledovat 20. května na ČT 2.

Konference k budoucnosti pracovní migrace v ČR

Charita ČR pořádala 20. března 2012 v Národní technické knihovně Konferenci k budoucnosti pracovní migrace v České republice. Většina z 0,5 milionu cizinců žijících u nás přišla do ČR za prací nebo za svými rodinnými příslušníky. Jejich pracovní náplň je různorodá. Někteří z nich jsou označováni jako vysoce kvalifikovaní. Jiní obsazují pracovní pozice, o které má zájem jen málo „našich“ pracovníků nebo nemají zájem pracovat za nízké mzdy, nabízené v některých profesích.

Školení v Domově pro seniory Mukařov

V Domově pro seniory Mukařov proběhlo školení zaměřené na práci s méně pohyblivými klienty. Seminář vedly pracovnice z Centra pro tělesně postižené Fatima. „Naši pracovníci ocenili především zkušenosti z praxe a praktické ukázky,“ říká vedoucí Domova Lucie Pešlová.

Prázdniny plné dobrodružství pro běloruské děti z programu Adopce na dálku

Charita Praha pořádá každoročně pobyt v České republice pro běloruské děti ze sociálně slabých rodin. Letos poprvé proběhne zároveň také letní tábor v Bělorusku. Více.

Videotrénink v Azylovém domě sv. Gerarda

Videotrénink interakcí je speciální terapeutická metoda. Pomáhá s výchovou dětí v rodinách, kde je narušena komunikace, kde rodiče výchovu nezvládají a děti jsou ve vývoji zaostalé, agresivní nebo naopak zakřiknuté a neprůbojné. Tuto pokrokovou metodu využívá Azylový dům sv. Gerarda v Brandýse nad Labem.

Mezinárodní setkání: Charitní dílo pražské arcidiecéze ve světě

V pátek 11. 5. 2012 pořádá ve Velkém sále Černínského paláce v Praze Arcidiecézní charita Praha a Arcibiskupství pražské mezinárodní setkání, kterého se zúčastní zástupci pražské arcidiecéze, pražské Charity a biskupové z oblastí ve světe, kde Charita pomáhá. Více.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371