Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání přes 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Nadační fond Elizabeth pro Azylový dům Gloria

Nadační fond Elizabeth uspořádal burzu oblečení, jejíž výtěžek byl určen Azylovému domu Gloria.   

 

Nové vybavení ergoterapeutické dílny v Domě na půl cesty v Kralupech n. Vlt.

Díky finanční podpoře města Kralupy n. Vlt. pořídila Charita Praha nové vybavení své ergoterapeutické dílny v Domě na půl cesty. Klienti domu (mladí lidé, kteří vyrůstali v dětských domovech) zde pod vedením asistenta vyrábí skleněné vitráže pomocí Tiffany techniky. Získávají tak základní pracovní návyky a učí se trpělivosti a přesnosti.

Když chytne člověka Afrika za srdce...

Když chytne člověka Afrika za srdce, vábí ho k návratu. To platí u cestovatelů, dobrodruhů, ale také u rozvojových pracovníků. Před třemi lety odjela MICHALA CHATRNÁ do Ugandy poprvé, jako dobrovolnice Charity Praha. Za týden se „na místo činu“ vrací, tentokrát v pozici koordinátorky Charitních vzdělávacích rozvojových projektů.  

Tříkrálová sbírka 2011 v pražské arcidiecézi - konečné výsledky

V roce 2011 se v Tříkrálové sbírce v pražské arcidiecézi vybralo 4.065.260 Kč. Je to dosud nejvyšší částka, kterou sbírka od svého založení přinesla. Z vybraných peněz budou financovány sociální projekty Charity Praha a farností, které se na sbírce podílely. Všem dárcům děkujeme!

Bohatý únorový program pro děti v Azylovém domě Gloria

Měsíc únor přinesl bohatý program pro děti v  Azylovém domě Gloria. Proběhl Maškarní karneval - masky, hry a dětský smích oživily atmosféru celého domu. O další zajímavou akci se postaraly děti z mateřské školky v sousedství, které v Azylovém domě zahrály pohádku O dvanácti měsíčkách. Spolupráce s mateřskou školkou bude pokračovat i v budoucnu. V Domě Gloria sídlí kromě Azylového domu také stacionář, takže z aktivit dětí se pravidelně těší i senioři.

Česká nemocnice v Ugandě slaví 4. narozeniny

Českou nemocnici v Ugandě otevřela před čtyřmi lety, v únoru 2007, Arcidiecézní charita Praha v kraji Buikwe poblíž Viktoriina jezera. Cílem tohoto rozvojového projektu je zpřístupnění zdravotní péče chudým lidem z vesnických oblastí, včetně čtyř tisíc dětí zapojených do programu Adopce na dálku® pražské Charity.

Setkání u ministra Radka Johna

Na pozvání místopředsedy vlády a ministra vnitra Mgr. Radka Johna se uskutečnila pracovní schůzka, jíž se zúčastnili zástupci organizací, které poskytují sociální služby lidem bez domova, zástupci resortů MPSV a MZ, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, Policejního prezidia Policie ČR a zástupci Kanceláře MV, odboru bezpečnostní politiky a odboru prevence kriminality MV. Za Charitu Praha se setkání zúčastnil Mgr. Stanislav Fiala, vedoucí Azylového domu sv. Terezie.

Projekt Střediska Migrace „Komplexní podpora žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům se zaměření

Projekt Střediska Migrace „Komplexní podpora žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům se zaměřením na zranitelné skupiny“ byl Evropským uprchlickým fondem podpořen částkou 992 000 Kč.
Projekt je realizován ve dvou střediscích Správy uprchlických zařízení (Přijímací středisko pro žadatele o mezinárodní ochranu Praha Ruzyně a Zařízení pro zajištění cizinců Bělá Jezová) a taktéž jsou služby projektu nabízeny a poskytovány žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům na území Prahy a Středočeského kraje.

Aktualizace Podmínek a pravidel programu Adopce na dálku

Informujeme tímto dárce, že Rozvojové středisko přijalo od 1. února 2011 aktualizaci Podmínek a pravidel programu Adopce na dálku®. Dárci v těchto dnech obdrží také tištěnou aktualizaci tohoto dokumentu.

Novela zákona o pobytu cizinců

Dne 1.1.2011 nabyla účinnost novela zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. Novela s sebou přinesla řadu změn v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR. Všechny změny platné od 1.1.2011 jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/cizinci.
V případě, že budete potřebovat osobní konzultaci, můžete využít služeb Střediska Migrace a obrátit se na naše sociální pracovníky či právníka v konzultačních hodinách od 10 – 16 hodin každé pondělí a čtvrtek, nebo využít konzultace na telefonu: +420 224 813 418, případně emailu: uprchlici@charita-adopce.cz.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371