Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Blahopřání doc. Miluši Havlové

Z rukou předsedy Senátu převzala doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc. stříbrnou pamětní medaili Senátu PČR. Srdečně blahopřejeme!
Doc. Miluše Havlová je přední česká lékařka se specializací na dětskou neurologii »»»

Klienti Domova pro seniory na výletě

Ve středu 10. září se obyvatelé a zaměstnanci Domova pro seniory Mukařov vydali na výlet na zámek Berchtold a prohlídku zahrady zámku Štiřín. Děkujeme společnosti KPMG, která v rámci svého Novoročního grantu tuto akci finančně podpořila.

Veletrh sociálních služeb Prahy 12

Milé setkání našich pracovníků s veřejností a novými zájemci o naše sociální služby proběhlo na patnáctém ročníku veletrhu sociálních služeb Prahy 12. Uskutečnil ve čtvrtek 25. září 2014 na Sofijském náměstí v Praze 12. Prezentovali jsme především práci Pečovatelské služby a Centra pro tělesně postižené Fatima.

Farní jarmark podpoří práci žižkovské Charity

Dne 21. září uspořádala Farní charita Žižkov již potřetí jarmark, kde farmáři (i děti) z řad farníků nabízeli své produkty: pečivo, ovoce ze zahrádky, marmelády, pečený čaj, víno, slivovici, ​ozdobné dýně, kříže, levandulové sáčky, ale i drobné šperky a dárky z Poledního ateliéru. To vše za dobrovolný příspěvek Charitě.

Charita na svatováclavské pouti ve St. Boleslavi

Na Národní svatováclavské pouti jsme se setkali během dne s více než 800 poutníky a představili jim práci Charity. U Baziliky sv. Václava jsme byli od půl šesté ráno, abychom přivítali poutníky přicházející na modlitbu Anděl Páně a latinskou Mši sv. v kryptě.

Dokument České televize: Corpus Domini

Dokument České televize představuje Štafetový běh z Prahy do Orvieta, který se každoročně vydává po stopách českého kněze Petra a připomíná eucharistický zázrak z roku 1263, na jehož základě byl ustanoven jeden z nejvýznamnějších římskokatolických svátků - svátek Božího těla. Štafetový běh se vždy koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy, arcibiskupa pražského a Arcidiecézní charity Praha. Dokument v archivu ČT.

Lidové noviny mediálním partnerem 23. Benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha

 

Cena Charity putuje do Berouna

Dnes, v úterý 23. září 2014, se kostel sv. Tomáše v Praze stal dějištěm předávání Ceny Charity ČR za rozvoj charitního díla. I letos byla oceněna devítka těch, pro které není pomoc bližnímu jen zaměstnání. V pražské arcidiecézi byla Cenou Charity odměněna JUDr. Jana Civínová, dlouholetá ředitelka Farní charity Beroun.

Poděkování pekárnám Nopek, a. s.

Problematika potravinové pomoci je již známá. Prodejci místo věnování přebytečných potravin raději volí likvidaci, ať už z důvodu nutné administrativy, skladování či dopravy. Nicméně najdou se i tací, kteří jsou i přes všechny útrapy ochotni postavit se za dobrou věc.

"Ochutnávka" kultur Ukrajiny a Mongolska

Arcidiecézní charita Praha ve spolupráci s Komisí pro integraci etnik a národnostních menšin statutárního města Mladá Boleslav, s Řeckokatolickou farností v Mladé Boleslavi a Kulturou města Mladá Boleslav pořádá multikulturní akci zaměřenou na ochutnávku kultur Ukrajiny a Mongolska. Více informací.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371