Dejte šanci

chudým dětem získat vzdělání. Do programu Adopce na dálku® nyní zapojujeme dalších 170 potřebných dětí z Indie. 

Více...

Potraviny pro chudé

zajišťuje Charita po celé zemi s pomocí evropských fondů a MPSV. 

Více...

10 let pomoci v Zambii

Deset let s námi pomáháte potřebným v Zambii. Děkujeme!

Více...

Tváře lásky

V uplynulém roce jsme pracovali s dětmi z dětských domovů a výchovného ústavu. Věnovali jsme se prevenci domácího násilí a obchodu s lidmi. 

Více...

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je pobytovou službou, tzn. poskytuje komplexní 24 hodinovou péči lidem s Alzheimerovou chorobou nebo dalšími typy demencí. Naši klienti nemohou vzhledem ke svému onemocnění zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova a potřebují stálou přítomnost či pomoc druhé osoby.

Cílová skupina (komu umíme pomoci)

Našich služeb mohou využít osoby ve věku od 55 let trpící Alzheimerovou chorobou, stařeckou nebo dalšími typy demencí.

Jak pomáháme

Poskytujeme ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích. Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a přizpůsobenou případné dietě. Pomáháme našim klientům při zvládání běžných každodenních činností jako je například osobní hygiena a péče o vlastní osobu.

Naši klienti nemohou dosáhnout plné soběstačnosti. Jejich aktivitu a schopnosti ale chceme v co největší míře podporovat. Zajišťujeme proto pravidelně vzdělávací a aktivizační činnosti jako je například trénování paměti nebo pohybová cvičení.

Podporujeme přirozený kontakt klientů s jejich rodinou a přáteli. Nejsme uzavřené společenství. Náš Domov „žije“ v průběhu roku různými akcemi. Na mnohé z nich zveme i veřejnost. V našem objektu provozuje Charita také další sociální služby pro seniory a matky s dětmi. Klienti u nás mohou cítit vřelou rodinnou atmosféru dalekou od neosobního prostředí ústavních zařízení.

Ceník

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte sociální pracovnici Domova Kateřinu Pavlíkovou.