Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Praktický přínos filmu Zuřivec do práce Poradny Magdala

Poradna Magdala proškolila během listopadu a prosince pět desítek pracovníků věnujících se obětem domácího násilí nebo dětem, které byly přítomny domácímu násilí. Účastníkům odborných seminářů byly poskytnuty ucelené informace o jevech domácího násilí, školení se zaměřilo také na praktický nácvik práce s obětí domácího násilí sebezkušenostní formou a v neposlední řadě na práci s filmem Zuřivec.


„Celkem jsme proškolili 49 našich kolegů zastupujících řadu služeb Arcidiecézní charity Praha. Do nového roku tak odborní pracovníci Poradny Magdala spolu s dalšími kolegy vstupují s unikátním nástrojem určeným pro práci s domácím násilím, který se osvědčil v minulých letech v Norsku a který získal ocenění norského Krále Haralda i OSN,“
říká ředitelka Poradny Magdala Šárka Martinovská.

Film Zuřivec je nejen sugestivním a emočně silným snímkem, ale i cenným prostředkem pro osvětu dětí i dospělých. „Děti, které žijí v rodinách, kde se odehrává násilí, jsou často odkázány samy na sebe. Potřebují proto podporu kamarádů a dospělých, aby prolomily mlčení a někdo jim mohl pomoci zvenčí,“ shrnuje Šárka Martinovská.

Nejlépe se film osvědčuje při práci s dětmi. Po promítnutí filmu děti dokáží vyjádřit lépe svými slovy nebo kresbou, co zažily a co z jejich prožitků je podobné jako ve filmu. Mohou například napsat dopis mámě nebo tátovi. Film jim pomáhá uvědomit si, že o domácím násilí mohou s někým hovořit, nemusí se za něj stydět a mají možnost získat podporu.

Rádi bychom využili cenného nástroje v podobě filmu Zuřivec a zúročili nabyté zkušenosti při primární prevenci na základních školách, které se chceme věnovat v roce 2017.

 Praktický přínos filmu Zuřivec do práce Poradny MagdalaPraktický přínos filmu Zuřivec do práce Poradny Magdala

Norway GrantsOpen Society Fund Praha

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Práce s filmem Zuřivec prostřednictvím spolupráce s Nadací Open Society Fund, posiluje spolupráci mezi Českou republikou a Norskem a zabývá se norskou perspektivou práce s cílovou skupinou obětí a ohrožených domácím násilím. Arcidiecézní charita Praha využívá možnosti spolupráce s Nadací Open Society Fund Praha a navazuje tak na v minulosti podpořený a úspěšně zrealizovaný projekt Tváře lásky. Aktivity související s filmem Zuřivec plánujeme zařadit do našich nástrojů, které běžně používáme v naší práci.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371