Netradiční fotbalové utkání

Netradiční fotbalové utkání

V polovině září se uskutečnil netradiční fotbalový zápas. Utkali se při něm klienti i pracovníci dvou spřátelených zařízení pomáhající lidem bez přístřeší – Azylový dům sv. Terezie a Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice.

Zveme vás na Den otevřených dveří

Zveme vás na Den otevřených dveří

U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, zakladatele a patrona moderní charitativní práce, pořádá Charita celonárodní kampaň Den Charity. Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje Den otevřených dveří ve svých střediscích sociálních služeb i v Centru zahraniční spolupráce. Přijďte se seznámit s našimi pracovníky, dozvědět se o tom, jak naše služby fungují a jaké je jejich zázemí. Těšíme se na vás.

Charita poskytuje potravinovou pomoc chudým

Charita poskytuje potravinovou pomoc chudým

Lidé v nouzi dostávají od července potraviny a další základní potřeby, a to díky programu Ministerstva práce a sociálních věcí financovanému z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Pomoc bude po celé ČR distribuována především prostřednictvím Charity a dalších neziskových organizací.

Ukončení zimních opatření v Azylovém domě sv. Terezie

Azylový dům sv. Terezie se jako každoročně zapojil do zimních krizových opatření. Opatření probíhala od prosince 2015 až do března 2016. Naše zařízení poskytlo během tohoto období pomoc 13 360 klientům, kterým jsme nabídli možnost teplého zázemí, teplé stravy, neomezené množství teplého čaje a možnost hygieny. Za hladký průběh zimních opatření patří velké díky celému týmu zaměstnanců z Azylového domu a brigádníkům, kteří se na nich podíleli.

Velikonoční mazance pro lidi bez přístřeší

Velikonoční mazance pro lidi bez přístřeší

Farnost sv. Ludmily na Vinohradech uspořádala velikonoční potravinovou sbírku pro lidi bez přístřeší z Azylového domu sv. Terezie. O velikonočním pondělí tak mohli klienti ochutnat pečené mazance, beránky či velikonoční vajíčka. "Chtěli jsme klientům zpřístupnit alespoň symbol Velikonoc a zpříjemnit jim sváteční den, protože my křesťané se dnes radujeme z Kristova vzkříšení a chceme tuto radost s klienty sdílet", říká sestra Imelda, která sbírku organizovala. Děkujeme!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371