Projekt Zdravá rodina

Princip pomoci v projektu Zdravá rodina vychází z úspěšného rozvojového programu Adopce na dálku®, který pražská Charita realizuje od roku 1993 a který již pomohl více než 30 tisícům nejchudších dětí z rozvojových zemí ve vzdělávání. Projekt Zdravá rodina cílí na vícečetné rodiny a pomáhá především v oblasti zdraví a vzdělávání. Pomoc je možná, stejně jako v programu Adopce na dálku®, díky solidaritě mezi lidmi. Dárci přispívají na konto Arcidiecézní charity Praha. Jejich finanční pomoc se pak prostřednictvím Charity dostane přímo k potřebným rodinám.

Komu pomáháme v projektu Zdravá rodina

Pomoc je určena vícečetným rodinám, protože se častěji dostávají do tíživé situace. V České republice dnes žije více než 130 tisíc dětí pod hranicí chudoby. Do chudoby se propadají vedle seniorů, lidí s tělesným postižením a nezaměstnaných právě rodiny s více dětmi.

Jak projekt Zdravá rodina pomáhá

Rodiny zapojené do projektu získávají přímou finanční pomoc zejména na vzdělávání a péči o zdraví.

U zdravotní a příp. sociální péče je dána přednost té pomoci, která není hrazena ze zdravotního nebo sociálního systémy státu a která rodině pomáhá, aby mohla zůstat pohromadě nebo zmírnit dopad nemoci na jednotlivce případně na celou rodinu. Do této oblasti patří i podpora léčebných pobytů, úhrada nákladů za léky atd.

V případě podpory vzdělávání dáváme dětem možnost účastnit se mimoškolních aktivit, navštěvovat základní uměleckou školu či rozvíjet svůj talent v jiné oblasti. Rodiče by z finančních důvodů nemohly tyto aktivity dětem umožnit.

Jak se mohou rodiny zapojit do projektu

Máte-li zájem o účast v projektu Zdravá rodina, napište nám. Uveďte prosím základní informace o vaší rodině a napište, s jakým problémem vám můžeme pomoci. Kontakt: Arcidiecézní charita Praha, Záběhlická 72/60, Praha 10, 106 00 nebo e-mail: praha@praha.charita.cz.

Jak se mohou dárci zapojit do projektu

Projekt Zdravá rodina je založen na adresné pomoci dárců. Bez nich by podpora potřebných rodin nebyla možná. Stejně jako v rozvojovém programu Adopce na dálku®, i v projektu Zdravá rodina posílají dárci pravidelné finanční příspěvky. Charita vytváří spravedlivý a kontrolovatelný mechanismus, jak se přímá finanční pomoc dostane až k potřebným rodinám.

Prosíme, pomáhejte nám pomáhat!

Své příspěvky posílejte na číslo účtu 749011/5500, variabilní symbol 3300.

 

Související informace:

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371