Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi podpoří seniory a matky s dětmi v tísni. 

Více...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Domov svaté Rodiny

Ulrychova 1874/10 , Praha 6-Břevnov, 162 0 Vedoucí zařízení: ThLic. Tomáš Biňovec - ředitel Domova svaté Rodiny
  • Tel.: 235 363 124
 

Domov svaté Rodiny je domovem pro dospělé osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 26 let s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Arcidiecézní charita Praha

Seznam lidí:

ThLic. Tomáš Biňovec - ředitel Domova svaté Rodiny
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371