Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí. Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Domov svaté Rodiny

Pomozte vytvořit láskyplný domov
pro lidi s mentálním postižením. I malý dar je pro nás velkou pomocí.

Chci pomoci

Kalendář s příběhem

Kalendář 2018 ukazuje konkrétní životní příběhy, jichž se Charita svou pomocí dotýká. 

Více...

Domácí hospicová - paliativní péče


  • Tel.: 315 685 190, 736 633 672
 
U Závor 1458, Neratovice, 277 11

Způsob poskytování: Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Jedná se o odbornou komplexní péči o člověka v konečném stádiu onemocnění. Cílem je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení. Hospicovou péči máme nasmlouvanou se všemi zdravotními pojišťovnami. Jsme vybaveni moderními přístroji ( odsávačky, injektomaty, inf.pumpy atd. ) .                             Duchovní pomoc přichází do domácnosti na přání nemocného či jeho rodiny.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Monika Waldmanová - zdravotnický pracovník
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371