Naše pomoc v Zambii

Arcidiecézní charita Praha pracuje v Zambii od roku 2006, v současné době ve třech oblastech (diecéze Solwezi, Mukonchi a Mpansya). Při realizaci pomoci spolupracujeme s místními partnerskými organizacemi. Koordinaci a monitoring v místě zajišťuje český pracovník.

V letech 2010 - 2012 byla Charita Praha partnerem České rozvojové agentury při realizaci projektu na podporu zdravotnictví v regionu Mongu. Charita v rámci tohoto projektu založila nový studijní obor porodní asistentka, vybavila zdravotní školu, postavila internátní zařízení pro studenty, vybavila nemocnici v Mongu a vesnická zdravotní střediska. Projekt výrazně přispěl ke zlepšení zdravotních služeb v oblasti.

Jak pomoci

Podpořte pomoc chudým lidem v Zambii. Váš dar zašlete na účet 749011/0100, variabilní symbol 20 800 (Zambie). 

Užitečné odkazy

Aktuálně ze Zambie:

Ocenění nejlepšího pracovníka zambijského programu Adopce na dálku®

Ocenění nejlepšího pracovníka zambijského programu Adopce na dálku®

Pracovníci zambijského programu Adopce na dálku® se setkali během plánovaného výročního setkání, které proběhlo ve středisku Mpansyha v polovině listopadu. Účelem setkání bylo zhodnocení aktivit programu ve všech střediscích během uplynulého roku, sdílení zkušeností, vzdělávání a v neposlední řadě i ocenění nejlepšího pracovníka.

Hellen z Mpanshy boduje na turnaji v Lusace

Hellen z Mpanshy boduje na turnaji v Lusace

Hellen Chanda ze zambijské Mpanshy studuje ZŠ díky programu Adopce na dálku®. Kromě školy má jedno velké hobby – šachy. Ačkoli ve vesnické škole, kam dochází, není organizován žádný šachový kroužek s odborným vedením, dosáhla Hellen vynikajícího umístění na národním šachovém turnaji pořádaném Zambijskou šachovou asociací v hlavním městě Lusace.

Rok od otevření pekárny (Zambie)

Rok od otevření pekárny (Zambie)

Uběhl přesně jeden rok od chvíle, kdy se v zambijském městečku Mpanshya začal péct čerstvý chléb. Do té doby se dovážel z hlavního města vzdáleného dvě stě kilometrů. Vybudování pekárny je jedním z rozvojových projektů Arcidiecézní charity Praha v Zambii.

Nejlepší výtvarníci v Zambii byli oceněni

Nejlepší výtvarníci v Zambii byli oceněni

Školáčkům z 1. až 7. tříd zařazeným do programu Adopce na dálku® se uplynulé měsíce nesly ve znamení již třetího ročníku výtvarné soutěže, tentokrát s názvem „Já a můj nejlepší kamarád“. Stejně jako loni, i letos bylo vidět, že děti se do podobných soutěží rády zapojují a jsou talentované.

V zambijském Mukonchi oslavili den dětí

V zambijském Mukonchi oslavili den dětí

U příležitosti oslav Dne mládeže a dětí připravili naši partneři v Mukonchi den plný soutěží nejen pro děti z programu Adopce na dálku®, ale také pro mnoho jejich kamarádů z místní základní školy a nejmenší děti z misijní farní školky.

První sanitka bude pomáhat v zambijské Západní provincii

První sanitka bude pomáhat v zambijské Západní provincii

Všeobecná nemocnice Lewanika (Západní provincie, Zambie) dnes od zástupce Arcidiecézní charity Praha slavnostně převzala plně vybavený sanitní vůz. Tento dar završuje tříletý, vládou financovaný, zdravotní program.

Pomoc Charity v Západní provincii očima koordinátora projektu

Pomoc Charity v Západní provincii očima koordinátora projektu

Charita završila více než tříletou intenzivní práci v zambijské Západní provincii. Realizovala zde program na podporu zdraví matek a novorozenců. Přinášíme rozhovor s koordinátorem projektu Petrem Polívkou.

Mimoškolni aktivity dětí v programu Adopce na dálku®

Mimoškolni aktivity dětí v programu Adopce na dálku®

V průběhu celého roku mají děti díky programu Adopce na dálku® příležitost získávat nové zážitky v mimoškolních aktivitách – zájmových kroužcích, soutěžích, exkurzích¸ výletech, kulturních akcích atd. Přečtěte si, co v poslední době zažily děti v Bělorusku nebo Zambii. »»»

Počítačový kurz v zambijské Mpanshye byl právě zahájen

Počítačový kurz v zambijské Mpanshye byl právě zahájen

Dnes ráno usedlo k počítačům v nově vybavené počítačové učebně na ZŠ Mpanshya Basic třicet chlapců a dívek a dva místní učitelé. Všichni absolvují dvoutýdenní kurz výpočetní techniky, který pořádá Charita Praha díky projektu Překonávání Digital Divide v Africe, financovaném v rámci vládního programu zahraniční rozvojové spolupráce. Projekt zároveň spolufinancuje Tchaiwanská ekonomická a kulturní kancelář  a na realizaci se podílí také tchaiwanská firma Institute for Information Industry a česká společnost eNovation.

Zambijské děti mají soutěžního ducha

Zambijské děti mají soutěžního ducha

Začátek srpna znamená pro zambijské děti konec druhého trimestru a začátek přibližně měsíčních prázdnin, kdy mohou nabrat nové síly na poslední část školního roku. U této příležitosti proběhlo pravidelné setkání dětí zapojených do programu Adopce na dálku®.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371