Adventní výzva

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Přispějte na potravinovou pomoc lidem v nouzi

Potřebujete pomoci?

Pokud jste se vinou koronavirové krize ocitli v tíživé situaci, nabízíme pomoc.

Pomáháme těm nejchudším

V Indii, Ugandě a Zambii pomáháme lidem, kteří žijí pod hranicí chudoby.

Adventní výzva
Potřebuji pomoci
Pomoc do zahraničí

Aktuálně

1. prosince Od dnešního dne posilujeme pomoc lidem bez domova. Až do konce března zajišťujeme chod krizové noclehárny v Praze Malešicích. Bude otevřená 24 hodin denně a poskytne azyl 30 lidem.

30. listopadu Vyslechněte rozhovor se sestrou Radimou Ivančicovou na téma bezdomovectví. Ecclesia podcast

27. listopadu Zapojte se do naší Adventní výzvy. Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Přispějte na potravinovou pomoc lidem v nouzi. Více

Všechny novinky

Skupina lidí

24 500  lidí,

ke kterým se v pražské arcidiecézi dostane charitní pomoc.

Dar (srdce nad rukou)

70  služeb

provozujeme společně s Charitami v regionech.

Budík

100  let

jsme zde pro vás. Provoz jsme zahájili již v roce 1919.

Globus

162  zemí,

v nichž pomáhá síť Charity.

V jakých zemích pomáháme

Práce Arcidiecézní charity Praha v Ugandě na mě dělá výborný dojem. Je pro mě šokující zejména to, jak malá částka může přinést velký efekt. Představte si, že můžete zaplatit týdenní provoz lůžka v nemocnici. A je ohromné, když vidíte, že se tam dá i pořídit sanitka. A hlavně, že to Charita udělá. To je skvělé. Těší mě být toho aspoň trochu a na chvíli součástí.

Jsme profesionalita, poctivost a tradice.

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem v nouzi – seniorům, rodinám v tísni, lidem s postižením a těm, kdo jsou na okraji společnosti. Nejchudším lidem v rozvojových zemích zpřístupňujeme vzdělání, zdravotní péči a pracovní příležitosti.

Hodnoty, které zastáváme

Stužka

Důstojnost

Ruce

Solidarita

Skupina lidí

Subsidiarita

Formulář

Poctivost