Sestra Goretti v Praze

Sestra Maria Goretti z Indie se ve čtvrtek 13. prosince setká v Praze s dárci Centra zahraniční spolupráce.

Více...

Adventní výzva

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Srdečně vás zveme na 26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha věnovaný památce kardinála Miloslava Vlka, který stál u vzniku České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.

100 % z ceny každé vstupenky je příspěvkem na veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha pořádanou ve prospěch České nemocnice sv. Karla Lwangy v ugandském Buikwe.

Koncert se koná pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.

Místo: Smetanova síň Obecního domu v Praze 1
Termín: 31. 10. 2017, 19:00
Kategorie: Benefiční akce, Koncert

PROGRAM:

Moderuje: Marek Eben

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Pražský filharmonický sbor

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

dirigent Andreas Sebastian Weiser
sbormistr Jakub Zicha
Barbora Řeřichová | soprán
Jana Hrochová | alt
Aleš Briscein | tenor
Jan Šťáva | bas

Dětský pěvecký sbor Radost Praha

sbormistr Jan Pirner 

Jan Novák (1921–1984): Gloria
Eugen Suchoň (1908–1983): Aká si mi krásna
Otmar Mácha (1922–2006): Štyry mile za Opavum (Ohlasy písní slezských)
Antonín Dvořák (1841–1904): Veleť, vtáčku (Moravské dvojzpěvy)
Antonín Dvořák (1841–1904): Prsten (Moravské dvojzpěvy)
Henry Purcell (1659–1695): Sound the trumpet

Cena Charity Česká republika 2017

Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla.
Moderuje: Vladimír Kořen

Leták ke stažení


PODPOŘTE ÚČEL KONCERTU:

Benefiční účel koncertu můžete podpořit zasláním finančního daru na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky: 749126/5500. Děkujeme.

SLUŽBU VSTUPENKY ON-LINE POSKYTUJEME VE SPOLUPRÁCI S TICKETPORTAL.CZ

Pro nákup či rezervaci vstupenek můžete využít Vaše aktuální ticketportal přihlašovací údaje a nebo proveďte registraci. 
S nákupem vstupenek vám rádi pomůžeme na telefonním čísle 224 246 519. 
Vstupenku si pečlivě uschovejte, slouží jako Potvrzení o daru na veřejnou sbírku č: S-MHMP/1229894/2012.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371