Sestra Goretti v Praze

Sestra Maria Goretti z Indie se ve čtvrtek 13. prosince setká v Praze s dárci Centra zahraniční spolupráce.

Více...

Adventní výzva

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Mezinárodní workshop k projektu "Síťování a podpora norského partnera"

Mezinárodní workshop k projektu "Síťování a podpora norského partnera"

Zástupci střediska Migrace se na konci března zúčastnili mezinárodního workshopu pořádaného Poradnou pro integraci. Během tohoto setkání hledaly zúčastněné organizace (Poradna pro integrace, Arcidiecézní charita Praha, Diakonie a The Nansen Centre for Peace and Dialogue) možnosti budoucí spolupráce v podobě realizace mezinárodního projektu. „Naším společným cílem nyní bude získání finančních prostředků pro projekt, který nám umožní šíření zkušeností a hlavně vlastní metody vedení dialogu, tak jak ji již roky praktikuje The Nansen Centre for Peace and Dialogue,“ říká Václav Kugler z Poradny pro integraci.

MEDEVAC: Malé pacientky z Keni čekají kardiologické operace

MEDEVAC: Malé pacientky z Keni čekají kardiologické operace

Dvě malé pacientky z Keni byly včera přijaty na kardiologické oddělení Fakultní nemocnice Motol. Třetí se k nim přidá v nejbližších dnech. Tři dívky ve věku od jednoho do tří let se v Česku léčí díky programu MEDEVAC Ministerstva vnitra. Podstoupí kardiologické operace, které není možné provést v jejich zemi. Malým pacientkám a jejich maminkám, které je doprovází, poskytuje sociální asistenci Arcidiecézní charita Praha. „Zatím se jejich léčení a pobyt vyvíjí dobře,“ informuje Pavlína Jilečková ze Střediska Migrace, „rozhodující budou samozřejmě operace.“ Jedna z dívek podstoupí operaci již během dnešního dne.

Mše svatá a oslava  u příležitosti narození sv. Gerarda, patrona Azylového domu pro matky s dětmi v

Mše svatá a oslava  u příležitosti narození sv. Gerarda, patrona Azylového domu pro matky s dětmi v

Dnes jsme si setkáním s našimi kolegy a přáteli připomněli svátek patrona našeho Azylového domu. V kostele Obrácení sv. Pavla sloužil P. Josef Hurt mši svatou za naše klienty i pracovníky. Poté setkání pokračovalo na zahradě Azylového domu. 

Děti se lektorům projektu Tváře lásky svěřily s šikanou

Děti se lektorům projektu Tváře lásky svěřily s šikanou

V lektorském týmu preventivního vzdělávacího projektu Tváře lásky působily Bc. Iva Kirejevová a Bc. Irena Ratajová, zástupkyně sociálně právní ochrany dětí města Říčany. V rozhovoru sdělují své zkušenosti ze setkávání s žáky základní školy.

Kaple v Domově pro seniory zasvěcena Panně Marii Lurdské

Kaple v Domově pro seniory zasvěcena Panně Marii Lurdské

Ve středu 6. dubna zasvětil Mons. Karel Herbst kapli v Domově pro seniory kardinála Berana. Její patronkou se stala Panna Marie Lurdská. K ní často senioři směřují své modlitby za uzdravení těla i duše. Lurdský zázrak podnítil v církvi péči o trpící a nemocné. Svátek Panny Marie Lurdské se slaví 11. února, tento den byl zároveň ustanoven jako Světový den nemocných.

Ukončení zimních opatření v Azylovém domě sv. Terezie

Azylový dům sv. Terezie se jako každoročně zapojil do zimních krizových opatření. Opatření probíhala od prosince 2015 až do března 2016. Naše zařízení poskytlo během tohoto období pomoc 13 360 klientům, kterým jsme nabídli možnost teplého zázemí, teplé stravy, neomezené množství teplého čaje a možnost hygieny. Za hladký průběh zimních opatření patří velké díky celému týmu zaměstnanců z Azylového domu a brigádníkům, kteří se na nich podíleli.

Dárky od vás potěšily děti z azylového domu

Dárky od vás potěšily děti z azylového domu

Dětem z azylového domu Gloria v pražském Barrandově jsme předali dárky od vás! Zatímco bájní mudrci z východu obdarovali na začátku ledna během tříkrálového průvodu na Staroměstském náměstí nově narozeného Ježíška, vy jste tenkrát přinášeli dary pro děti ze sociálně potřebných rodin.

Velikonoční mazance pro lidi bez přístřeší

Velikonoční mazance pro lidi bez přístřeší

Farnost sv. Ludmily na Vinohradech uspořádala velikonoční potravinovou sbírku pro lidi bez přístřeší z Azylového domu sv. Terezie. O velikonočním pondělí tak mohli klienti ochutnat pečené mazance, beránky či velikonoční vajíčka. "Chtěli jsme klientům zpřístupnit alespoň symbol Velikonoc a zpříjemnit jim sváteční den, protože my křesťané se dnes radujeme z Kristova vzkříšení a chceme tuto radost s klienty sdílet", říká sestra Imelda, která sbírku organizovala. Děkujeme!

Lektoři Eva a Pavel se vyjadřují k průběhu projektu Tváře lásky v Černovicích

Lektoři Eva a Pavel se vyjadřují k průběhu projektu Tváře lásky v Černovicích

Během března proběhla poslední setkání s děvčaty ve Výchovné ústavu pro dívky a matky v Černovicích. Svoje postřehy sdělují lektoři z realizačního týmu – Eva a Pavel, kteří vedli skupiny právě tam. Otázky lektorům klade koordinátorka projektu Šárka Martinovská.

Pozvání k zastavení u nové křížové cesty v Modřanech

Pozvání k zastavení u nové křížové cesty v Modřanech

Farní charita Praha 4 – Modřany zve všechny, zejména nyní v postní době, k zastavení u nové křížové cesty, jejíž vznik v loňském roce iniciovala. Křížová cesta se nachází v areálu parku U Zvonice v Praze – Modřanech.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371