Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Vzpomínka na zesnulé

Vzpomínka na zesnulé

I klienti Domova pro seniory Mukařov dnes věnovali vzpomínku zesnulým. V kapli Domova před Mší svatou zapálili svíčky k uctění jejich památky.

V Obecním domě proběhl již 22. benefiční koncert

V Obecním domě proběhl již 22. benefiční koncert

Ve čtvrtek 31. října 2013 pořádala Arcidiecézní charita Praha svůj již tradiční benefiční koncert. Již 22 let se na něm scházejí pracovníci a přátelé Charity, aby podpořili rozvoj charitního díla a strávili společný večer při krásné hudbě. Letos byly na programu písně v podání Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu a Dvořákova Novosvětská symfonie v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Výtěžek koncertu bude použit ve prospěch azylových domů pražské Charity pro matky s dětmi v tísni a na podporu sociálně slabých dětí v Bělorusku. Kardinál Miloslav Vlk, který před hudební částí večera vystoupil, zhodnotil dosavadní práci Arcidiecézní charity Praha a vyjmenoval, kde všude její projekty pomáhají. Připomněl, že práce Charity je nedílnou součástí života církve a události jako tento koncert jsou příležitostí k poděkování všem, kteří rozvoj charitního díla podporují.

V Gruzii zavedou asistovaná setkávání podle českého vzoru

V Gruzii zavedou asistovaná setkávání podle českého vzoru

V průběhu října se sešly gruzínské odbornice na práva žen s představitelkami českých neziskových organizací, které pomáhají obětem domácího násilí. Mezi ně patří i Projekt Magdala Arcidiecézní charity Praha, který v případě potřeby zajišťuje utajené ubytování a možnost asistovaného setkání s rodičem a dítětem, který nemá dítě ve své péči.

Blahopřejeme Janě Kouklové k 90. narozeninám

Blahopřejeme Janě Kouklové k 90. narozeninám

Krásné životní jubileum oslavila paní Jana Kouklová, klientka Domova pro seniory Mukařov. U příležitosti svých 90. narozenin uspořádala oslavu pro klienty i pracovníky Domova. Přejeme paní Janě všechno nejlepší do dalších let. Především hodně Božího požehnání, zdraví, životního elánu a optimismu.

Ministr Kohout v Ugandě ocenil rozvojovou práci Arcidiecézní charity

Ministr zahraničních věcí Jan Kohout směřoval svou pracovní cestu v polovině října do zemí subsaharské Afriky. Při této příležitosti navštívil také Ugandu, kde se setkal s představiteli ugandské vlády a poté se zástupcem Arcidiecézní charity Praha. Pražská Charita v Ugandě realizuje rozsáhlé vzdělávací, zdravotní a komunitní rozvojové programy.

Azylový dům Gloria vzpomíná na Babí léto

Azylový dům Gloria vzpomíná na Babí léto

Na začátku října se v Azylovém domě Gloria uskutečnilo tradiční setkání "Babí léto v Glorii". Vedení domu děkuje všem pracovníkům, maminkám i dětem za ochotu a aktivitu, kterou společnému dni věnovali. Maminky napsaly podrobnou reportáž zachycující průběh celého dne.

Konference Ministerstva vnitra o dobrovolnictví v mimořádných událostech

Konference Ministerstva vnitra o dobrovolnictví v mimořádných událostech

Mgr. Pavel Šimek, zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha a diecézní koordinátor povodňové pomoci se zúčastnil konference Ministerstva vnitra ČR o zapojení dobrovolníků do zvládání krizových událostí. Konference se týkala především povodňové pomoci a zúčastnili se jí složky záchranného systému (koordinováno hasičským sborem) a neziskové organizace, jejichž dobrovolníci se pomoci při zvládnutí krizových situací účastní.

Oslavili jsme svátek patronky Azylového domu sv. Terezie

Dnešní svátek sv. Terezie z Lisieux, patronky Azylového domu pro lidi bez přístřeší v pražském Karlíně, jsme oslavili neformálně spolu s našimi klienty. Všem přítomným požehnal prezident Arcidiecézní charity P. Gora. Poté jsme podávali polévku, kávu, čaj i nealkoholické pivo. Odpoledne jsme zpestřili promítáním filmů, stolním tenisem a hudbou.

Reportáž z Národní svatováclavské pouti očima Charity

Reportáž z Národní svatováclavské pouti očima Charity

V sobotu 28. září se naše Charita již druhým rokem zúčastnila Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Měli jsme příležitost k setkání se stovkami poutníků. »»»

Cena Charity pro ředitelku Farní charity Roudnice nad Labem paní Zdeňku Pětníkovou

Cena Charity pro ředitelku Farní charity Roudnice nad Labem paní Zdeňku Pětníkovou

Cenu Charity za mimořádný přínos charitnímu dílu dnes získala Ing. Zdeňka Pětníková, ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem. Během sedmi let dokázala rozvinout činnost Farní charity a učinit ji významným místem charitní pomoci v celém regionu. Svoji akceschopnost osvědčil tým paní Pětníkové také v rámci letošní povodňové pomoci. Více o slavnostním udílení Ceny Charity.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371