Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

20 let Farní charity Neratovice

20 let Farní charity Neratovice

V úterý 11. října oslavila Farní charita Neratovice 20. výročí od svého založení. Na oslavě se sešli zástupci Farní charity, Arcidiecézní charity Praha, města Neratovic a celé řady organizací, s kterými Farní charita Neratovice spolupracuje.

Při této příležitosti obdržela Národní cenu kvality služeb České republiky. Farní charita pracuje především v oblasti domácí péče. Provozuje velké středisko pečovatelské a ošetřovatelské služby. Získání ceny kvality služeb je výsledkem dlouholeté obětavé a kvalitní práce Farní charity.

Setkání Charity s arcibiskupem Dominikem Dukou

Ve středu 19. října se uskuteční setkání zástupců diecézních a farních charit s arcibiskupem Dominikem Dukou. Tématem setkání bude 20 let obnovené charitní činnosti, které si letos připomínáme. Zájemce o práci Charity zveme k účasti.

Na Hostýně společně zasedaly Rady české a slovenské Charity

Na Poutním místě Sv. Hostýn na Kroměřížsku se 3. a 4. října 2011 konalo společné zasedání Rady Charity České republiky a Rady Slovenské katolické charity za účasti ředitelů a prezidentů. Po šestnácti letech se tak opět setkali nejvyšší zástupci obou národních Charit.

Svět si připomněl Mezinárodní den seniorů

Svět si připomněl Mezinárodní den seniorů

V sobotu 1. října jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů. Tento den je oslavou všeho, co společnosti staří lidé přinášejí. Upozorňuje však také na problémy, se kterými se potýkají, například jejich zneužívání. Významný den si připomněla také Charita ČR, neboť většina jejích služeb je zaměřena právě na pomoc seniorům.

Zakladatel farní charity v Praze 5 získal Cenu Charity

Zakladatel farní charity v Praze 5 získal Cenu Charity

Cenu Charity ČR za rozvoj charitního díla převzal dnes z rukou prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Ing. Mgr. Oldřicha Haičmana pan JIŘÍ PECHA, zakladatel Farní charity v Praze 5 – Stodůlkách a zároveň její  dlouholetý ředitel.

Proglas - pořad Všimli jsme si

Proglas - pátek 23.9. v 16:00 - pořad Všimli jsme si
Poslouchejte s námi!  Více

Cena Charity 2011

U příležitosti Dne Charity jsou každoročně udělovány Ceny Charity osobnostem, které se zasloužily o rozvoj charitního díla. Slavnostní předání cen proběhne 20. září od 10 hod v kostele sv. Tomáše v Praze 1. Pozvánka ke stažení.

Do jihlavské "Afriky" za dětmi

Do jihlavské "Afriky" za dětmi

Asi tak by se dalo nazvat poslání, které do jihlavské ZOO přivezla zástupkyně Rozvojového střediska Lenka Chrenščová s dobrovolnicí Pavlínou Daňhelkovou.  Více

Celostátní kampaň Den Charity 2011

Celostátní kampaň Den Charity 2011

Svátek sv. Vincence z Paul (27. září) je Dnem Charity, v němž Charita informuje veřejnost o své práci. V celé zemi připravují jednotlivá charitní zařízení dny otevřených dveří a další doprovodné akce. V pátek 16. září a v pondělí 19. září se otevřou dveře i v zařízeních Charity Praha. Více informací.

Charita podporuje návrh v novele Zákona o sociálních službách

Charita ČR podporuje návrh v novele Zákona o sociálních službách, podle kterého má být příspěvek na péči vyplácen přímo rodinným příslušníkům a poskytovatelům sociálních služeb, kteří o člověka se zdravotním postižením pečují.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371