Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Arcidiecézní charita Praha věnuje benefiční koncert památce kardinála Miloslava Vlka

Arcidiecézní charita Praha věnuje benefiční koncert památce kardinála Miloslava Vlka

Arcidiecézní charita Praha pořádá 31. října 2017 ve Smetanově síni Obecního domu slavnostní benefiční koncert ve prospěch České nemocnice v Ugandě. Koncert, na jehož programu je Requiem Wolfganga Amadea Mozarta, věnuje památce kardinála Miloslava Vlka. Koncert moderuje Marek Eben.

„Rádi bychom připomněli památku kardinála Miloslava Vlka, který stál 18 let v čele naší arcidiecéze. Byl nejen u zrodu České nemocnice v Ugandě, ale řady dalších projektů Arcidiecézní charity Praha. Dal svou záštitu i prvnímu benefičnímu koncertu, který jsme pořádali 31. října 1992 a na jehož programu bylo Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. Stejný hudební program jsme ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a Pražským filharmonickým sborem zvolili i pro letošní koncert,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Výtěžek koncertu podpoří Českou nemocnici v Ugandě, která díky českým dárcům zachraňuje životy a zdraví pacientů v chudém venkovském kraji Buikwe. „Na podporu Nemocnice věnujeme 100 % ze vstupného,“ upřesňuje Jaroslav Němec.

Během koncertu ocenění Charita Česká republika osobnosti, které si mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla.

Záštitu nad 26. benefičním koncertem Arcidiecézní charity Praha převzal arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka.

Vstupenky je možné zakoupit na www.praha.charita.cz nebo v prodejní síti Ticketportal. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit Českou nemocnici v Ugandě, můžete zaslat finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky: 749126/5500.

Související akce

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371