Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Charita získala v Národní potravinové sbírce přes 22 tun potravin pro lidi v nouzi

Charita získala v Národní potravinové sbírce přes 22 tun potravin pro lidi v nouzi

„Byl to skutečně neuvěřitelný zážitek lidské štědrosti a sounáležitosti,“ popsala sobotní akci jedna z organizátorek, Helena Ryklová z Farní charity Stodůlky. Ve 22 supermarketech v Praze a okolí darovali lidé Charitě 22 455 kilogramů potravin a drogerie pro potřebné. Výtěžek násobně přesáhl loňský výsledek.

NPS_Arcidiecézní charita Praha„Ze sbírky máme opravdu dobrý pocit, lidská solidarita a podpora potřebných ve společnosti zůstává,“ říká sociální pracovnice Dana Kucharčíková z Farní charity Vlašim. „Opět se nám společně podařilo vybrat úžasné množství trvanlivých potravin i drogistického zboží.“ Jaroslava Labutová z Farní charity Lysá nad Labem doplňuje: „Akce se moc povedla, pomoc již rozvážíme potřebným.“

Zatímco některé potraviny a drogerie putují přímo k potřebným, většinu umístí Charita do svých humanitárních skladů a potřebným je bude distribuovat postupně v průběhu následujících měsíců. „Zásoba potravin nám vystačí zhruba na tři čtvrtě roku,“ říká Lucie Růžková Rybárová z Farní charity Kolín.

Příjemci pomoci jsou jak klienti sociálních služeb Charity (matky s dětmi v azylových domech, lidé bez domova v nízkoprahových denních centrech, senioři atd.), tak lidé a rodiny v nouzi, kteří žádnou sociální službu nevyužívají. Nedávno Arcidiecézní charita Praha zveřejnila výzvu: „V případě, že byste věděli o člověku nebo rodině s dětmi žijícími v pražské arcidiecézi, která by potřebovala materiální podporu, dejte nám prosím vědět. Chceme pomáhat i lidem, kteří by sami o pomoc nepožádali, ačkoli žijí v hmotné nouzi.“

NPS_Farní charita KolínNárodní potravinová sbírka je akcí, která by nemohla fungovat bez pomoci dobrovolníků. „O sbírce mi řekla kamarádka, tak jsem se rozhodla to zkusit. Chtěla jsem udělat něco prospěšného, nechtěla jsem jen proválet sobotu doma,“ říká studentka historie Anna Macurová, která pomáhala v Tescu na Národní třídě.

Pavel Kopka z Arcidiecézní charity Praha poděkoval dobrovolníkům: „Rád bych vyjádřil upřímné poděkování všem, kteří se podíleli na realizaci Národní potravinové sbírky. Při kontaktu s vámi na prodejnách jsem intenzivně vnímal pozitivní naladění, zapálení pro dobrou věc a ochotu pomoci potřebným. Není v dnešní době samozřejmé - ale snad právě o to cennější, že lidé investují svůj čas, aby pomohli druhým. Bez tak početného sboru dobrovolníků by akci v tomto rozsahu nebylo možné zvládnout.“

V pražské arcidiecézi se na koordinaci sbírky podíleli: Arcidiecézní charita Praha, Farní charita Beroun, Farní charita Kralupy nad Vltavou, Farní charita Kolín, Farní charita Lysá nad Labem, Farní charita Příbram, Farní charita Roudnice nad Labem, Farní charita Stodůlky a Farní charita Vlašim.

NPS_Farní charita BerounNPS_Farní charita Stodůlky

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371