Charito, díky!

Charito, díky!

Po dvaceti pěti letech práce Charity ČR musíme s uspokojením konstatovat, že svým působením zcela naplňuje slova Krista, který říká: Nepřišel jsem, aby se mi sloužilo, ale abych sloužil. Charita je tak i pro hledající tou nejpřístupnější tváří církve.
Čtěte celý novoroční úvodník kardinála Dominika Duky adresovaný Charitě.

Po dvaceti pěti letech práce Charity ČR musíme s uspokojením konstatovat, že svým působením zcela naplňuje slova Krista, který říká: Nepřišel jsem, aby se mi sloužilo, ale abych sloužil. Charita je tak i pro hledající tou nejpřístupnější tváří církve. Tázajícímu člověku nabízí jednoznačnou odpověď na otázku, čím je církev a co je jejím posláním.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se do této služby zapojují – od dobrovolníků přes profesionální pečovatele a administrativní pracovníky až po vedení, které často musí napínat síly, aby Charita měla dostatek prostředků na pomoc potřebným. V řadách Charity nejsou jen soucitní ošetřovatelé, ale i stateční muži a ženy, kteří pracují v nebezpečném terénu s veškerým rizikem. Není spravedlivé, jak právě tito lidé jsou opomíjeni nejen v médiích, ale i uvnitř církve.

Jednou z forem, jak vytvářet zázemí pro možnost pomoci, je tradiční Tříkrálová sbírka. Jejím účelem je získat prostředky na pomoc zejména lidem v místě, kde sbírka probíhá, i na humanitární pomoc do zahraničí. Právě v zahraničí Charita spolupracuje s tamními kolegy. Takováto spolupráce se často odehrává s pomocí našeho ministerstva zahraničí a s podporou diplomatických zastupitelstev. Ukazuje se zde, že kooperační model – církve spolupracující se státem na straně jedné a státu, který spolupracuje a respektuje specifičnost církevních služeb na straně druhé, není utopií. Díky takovéto spolupráci se také česká Charita na různých úrovních zapojuje do organizované pomoci uprchlíkům a migrantům. Tato pomoc nezačala s migrační krizí, ale trvá již několik let.

Chtěl bych Charitě ČR za její službu ještě jednou poděkovat.

Kardinál Dominik Duka
článek vyšel v Katolickém týdeníku 2/2016

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371