25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Kardinál Dominik Duka poděkoval Charitě za její práci pro potřebné

Kardinál Dominik Duka poděkoval Charitě za její práci pro potřebné

Arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka se dnes setkal s řediteli a prezidenty arci/diecézních Charit. Navštívil jednání Rady ředitelů Charity Česká republika, které se konalo v centrále Arcidiecézní charity Praha. Po úvodním duchovním slovu pan kardinál zdůraznil důležitost charitního díla a vyjádřil jménem katolické církve poděkování za činnost, kterou jednotlivé Charity vykonávají pro naše potřebné bližní. 

Kardinál Dominik Duka poděkoval Charitě za její práci pro potřebnéŘeditel Charity Česká republika Mgr. Lukáš Curylo, ředitelé a prezidenti Charity poděkovali otci kardinálovi za podporu charitního díla, zdůraznili důležitost sepjetí Charit a církve. Zároveň poblahopřáli panu kardinálovi k jeho čtvrtečním 75. narozeninám a popřáli hodně zdraví do dalších let. Každá arci/diecézní charita přinesla oslavenci malý dárek z místa, kde působí.

 

Rada ředitelů Charity Česká republika je nejvyšším orgánem Charity. Tvoří ji ředitelé diecézních a arcidiecézních Charit (DCH České Budějovice, DCH Hradec Králové, DCH Brno, DCH Litoměřice, DCH Plzeň, ADCH Praha, ADCH Olomouc, DCH ostravsko-opavská, Česká katolická charita a Řeckokatolická charita).

Více o charitní síti v ČR

 

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371