Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením

Obracíme se na vás s prosbou o vánoční dárek pro ty, které nemoc nebo úraz upoutal na invalidní vozík. Ke svobodnému každodennímu životu totiž potřebují pomoc osobních asistentů. Ačkoliv si sami postižení na tuto pomoc připlácejí, jejich příspěvek na pokrytí veškerých nákladů spojených s osobní asistencí zdaleka nestačí. Zapojte se prosíme do pomoci. Když darujete v průběhu letošního adventu 200 korun, promění je charita v průběhu celého příštího roku vždy na jednu hodinu osobní asistence!

Osobní asistence Arcidiecézní charity Praha pomáhá lidem s tělesným postižením k začlenění do běžného života:

  • Pomáhá lidem s tělesným postižením zvládat běžné denní aktivity (oblékání, hygiena, příprava jídla, péče o domácnost)
  • Doprovází lidi upoutané na invalidním vozíku do zaměstnání, při obchůzkách nebo volnočasových aktivitách
  • Poskytuje základní sociální poradenství o kompenzačních pomůckách, dostupných službách a možnostech jejich financování

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postiženímOsobní asistence Arcidiecézní charity Praha slouží například panu Petrovi. Od narození má postižení nervů a nemůže hýbat nohama a částečně ani rukama. Petr má pevnou vůli, odvahu a skvělou rodinu. „Jen díky tomu, že mi doma věřili a podporovali mě, jsem šel na školu a úspěšně ji dokončil,“ říká Petr. Vystudoval angličtinu a dnes pracuje jako překladatel. Bez osobní asistence by nemohl žít normálně, jak sám říká. Asistenti k němu přichází každý den ráno a večer a doprovázejí ho venku, když potřebuje něco zařídit nebo když vyrazí za kulturou. „Asistenti jsou moje ruce a nohy. Jsou mí kamarádi, bez kterých bych nemohl žít svobodně,“ říká Petr.

 

Váš dar pošlete, prosíme, na číslo účtu Arcidiecézní charity Praha 749011/5500, variabilní symbol 3104. Děkujeme!


Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371