25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Podporujeme rodiče v řešení jejich konfliktu

Podporujeme rodiče v řešení jejich konfliktu

Jednou ze služeb Poradny Magdala je Podporovaná komunikace a rodičovská dohoda. Služba je poskytovaná v zájmu dítěte. Už čtyři roky má tuto službu na starosti speciální pedagožka Mgr. EVA PÍSECKÁ, která už zprostředkovala rodičům více než 200 podporovaných komunikací. Letos pro rodiče zprostředkovala už 49 rozhovorů. Své zkušenosti sdílí v rozhovoru.

V čem vlastně spočívá služba Podporovaná komunikace a rodičovská dohoda?

Služba Podporovaná komunikace a Rodičovská dohoda spočívá v tom, že rodiče mají možnost řešit na neutrální půdě někdy i „neřešitelný“ a dlouhotrvající konflikt bez přítomnosti dětí. Děti by neměly být hádkám rodičů přítomny, protože při nich prožívají úzkosti, strach, pocity viny, což se klasifikuje jako psychické týrání dětí, které ohrožuje jejich zdravý bio-psycho-sociální vývoj. V komunikaci rodičům pomáhá nestranný mediátor nebo jiný pracovník poradny vyškolený pro tuto službu.

Pro jaké zájemce je tato služba určená?

Tato služba je určena rodičům, kteří mají problém se domluvit na péči a potřebách dětí. Mají například jiné výchovné představy, neshodují se v tom, kam půjdou děti do školy, jaké koníčky dětem poskytnou. Také jsem se setkala s případem, kdy se rodiče neshodli na jídelníčku dítěte. Rodiče mají možnost probírat konfliktní téma bez přítomnosti dítěte. 

Rodiče, kteří přijdou do poradny, se zpravidla ocitají v rozchodových nebo porozchodových stavech. Rozchod je velká psychická zátěž pro oba rodiče. Proto je důležité rodiče podpořit v tom, aby se o dětech domlouvali pokud možno v nejlepším zájmu dětí, což někdy rozcházejícím se rodičům prožívané emoce neumožňují.

Co je to za koncept – kde vznikl nápad Podporované komunikace?

Nápad a následně služba Podporovaná komunikace vznikly v roce 2011 na základě potřeby zajistit rodičovský rozhovor u služby asistovaná setkání dítěte s rodičem, kde se spolu rodiče nesetkají, tudíž spolu ani nekomunikují. Proto bylo v zájmu dítěte vytvořit další službu zajišťující domluvu o dítěti mezi rodiči. To byl podklad k vytvoření služby Podporovaná komunikace a rodičovská dohoda.

Podporovaná komunikace používá komunikační nástroje nejen mediace, ale i psychoterapie
a edukace. To vše dohromady pomáhá rodičům řešit konflikt smírem, avšak za předpokladu, že si to obě strany přejí. K dohodě vede rodiče vyškolený mediátor s úplným psychoterapeutickým vzděláním. Podporovaná komunikace se od klasické mediace liší také tím, že předem zjišťuji problémy rodičů, se kterými přicházejí, a trvá 60 minut. Je určena výhradně pro řešení rodičovského konfliktu, nosnou myšlenkou je transformace partnerského konfliktu do výhradně rodičovského dialogu.

Pro rodiče jsou vypracovaná taková pravidla rodičovské komunikace, aby mohli uzavírat dohody v pokud možno nejlepším zájmu dítěte.

Jste jediným poskytovatelem této služby?

Na tuto otázku je těžké odpovědět, neboť jsem průzkum nedělala. Pokud ale vím, tak tuto službu provozuje ještě jedna nezisková organizace v Praze.

Jaké metody práce při této službě využíváte?

Při Podporované komunikaci a Rodičovské dohodě používám především techniky mediační, které jsou specifické v tom, že pomáhají rodičům si vzájemně naslouchat a porozumět. Pak jsou teprve rodiče schopni tvořit dohody o dětech, což zároveň zkvalitňuje jejich rodičovské kompetence.

Kolik setkání potřebujete většinou k tomu, aby se rodiče dohodli?

To je různé. Měla jsem rodiče, kteří se sešli dvakrát a domluvili se v zájmu syna, že bude ve výlučné péči otce s rozšířeným stykem s matkou. Oba rodiče hodnotili situaci v zájmu syna, nikoliv vlastním. Musím přiznat, že tato kauza byla pro mne velmi nestandardní. Někdy rodičům stačí vyřešit nějaké konkrétní téma za jednu až dvě Podporované komunikace, jindy docházejí rodiče dlouhodobě. Řešení partnersko - rodičovských rozchodových konfliktů je velmi těžké, neboť bývalí partneři prožívají své emoce s různou intenzitou. Někdy, bývá to zpravidla opuštěný partner, jeden z rodičů prožívá rozchod s partnerem jako hluboké trauma, křivdu apod. V těchto případech je třeba více setkání rodičů, dokud intenzita prožívaných emocí nezeslábne natolik, aby se bývalí partneři začali dorozumívat jako rodiče. Pokud vysleduji, že jsou rodiče ve velmi hlubokém konfliktu, doporučuji jim mediaci nebo jiný druh dlouhodobější terapie.

Jaký je rozdíl mezi tím, když jdou rodiče k soudu a když jdou na Podporovanou komunikaci?

Rozdíl je velký. Soud rozhoduje o dětech na základě zvážení získaných informací z výslechů rodičů, kolizního opatrovníka, případně dalších zúčastněných institucí v kauze, jako je například škola, lékař dětí, poradny, znalci. Rodiče jsou ti, kdo nejlépe znají svoje děti. Pak jsou to právě rodiče, kdo by o dětech měli rozhodovat v jejich nejlepším zájmu.

Druhou výhodou Podporované komunikace je čas. Soudní procesy, které řeší rodinné kauzy, trvají i několik let. Po tu dobu děti vyrůstají v neklidném konfliktním prostředí, což má negativní vliv na jejich zdravý vývoj. 

Finance dávám na poslední místo. Podporovanou komunikaci poskytujeme zdarma, a to 5 setkání po dobu 6 měsíců. Mediace, kterou poradna neposkytuje, je sice zpoplatněná, avšak cena není tak vysoká, jako vše, co je třeba platit, pokud se rozhodneme pro soudní proces. Proto rodičům, u kterých vyhodnotíme Podporovanou komunikaci jako nedostačující službu, doporučujeme mediaci.

Tato služba pro Vás musí jistě být velmi náročná, jak zvládáte konfliktní situace a udržujete si v nich nadhled?

Práce je náročná, v konfliktu musí být neutrální vůči stranám. V pozadí konfliktů rodičů stojí vždy děti, je třeba myslet především na jejich dětství. Snažím se porozumět tomu, co rodiče prožívají, a podpořit je v řešení konfliktu. Jsem vystavena stejně emočně vypjatým situacím jako děti hádajících se rodičů. V Podporované komunikaci používám takové komunikační techniky, které vedou k zeslabení těchto emocí, a díky psychoterapeutickému vzdělání, emocím, které prožívají rodiče i děti, lépe rozumím. To mi pomáhá udržet si nadhled.

 

MPSV

Magistrát hl. m. Prahy

Projekt Podporovaná komunikace a rodičovská dohoda můžeme realizovat díky podpoře dotačního programu Rodina a díky Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371