Sestra Goretti v Praze

Sestra Maria Goretti z Indie se ve čtvrtek 13. prosince setká v Praze s dárci Centra zahraniční spolupráce.

Více...

Adventní výzva

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

První denní centrum pro ženy v nouzi požehnal kardinál Dominik Duka

První denní centrum pro ženy v nouzi požehnal kardinál Dominik Duka

Kardinál Dominik Duka včera požehnal nově vzniklé Nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi, které založila Farní charita Praha 1-Nové Město ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha. Jedná se o první sociální službu tohoto druhu v celé České republice. Mnoho zdaru přišli popřát radní Magistrátu hl. m. Prahy Daniel Hodek a předsedkyně sociálního výboru MČ Praha 1, která se o vznik centra významně zasloužila.

„Ještě před rokem byly prostory zdevastované. Dům byl 15 let prázdný," řekla předsedkyně sociálního výboru Prahy 1 Šárka Táborská. Centrum funguje ve zkušebním provozu od října, denně ho navštíví mezi 15 a 20 ženami. „Byly tu obavy okolí. Za krátký zkušební provoz se ukázalo, že úplně zbytečné," uvedl radní hlavního města pro sociální věci Daniel Hodek.

V Nízkoprahovém denním centru získají klientky sociální poradenství. Mohou se zde osprchovat, vyprat si či vyměnit oblečení. V případě potřeby získají další materiální a potravinovou pomoc. Každý čtvrtek se klientky scházejí ve výtvarném workshopu.

Podle radního Hodka je centrum pro ženy příkladem naplňování nové městské koncepce péče o osoby bez domova. „Mají vznikat kapacitně menší nízkoprahová centra, aby se nápor rozkládal po městě," dodal.

Nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouziNízkoprahové denní centrum pro ženy v nouziNízkoprahové denní centrum pro ženy v nouziNízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371