Sestra Goretti v Praze

Sestra Maria Goretti z Indie se ve čtvrtek 13. prosince setká v Praze s dárci Centra zahraniční spolupráce.

Více...

Adventní výzva

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Ve vršovickém kostele sv. Václava zazněly přímluvy za Arcidiecézní charitu Praha

Předvánoční setkání pracovníků a dobrovolníků Charit v pražské arcidiecézi s kardinálem Dominikem Dukou proběhlo dnes v kostele sv. Václava v pražských Vršovicích. Bylo zahájeno mší svatou, po níž následovalo neformální setkání.

Mše sv. pro pracovníky Arcidiecézní charity Praha a farních Charit v kostele sv. Václava ve Vršovicích 19. prosince 2014 - přímluvy:

  • Prosme za pokoj všeho křesťanstva, za ty, kdo hlásají evangelium, i za ty, kdo jménem církve slouží potřebným.
  • Prosme za pokoj v rodinách i mezi národy, za ukončení válek a usmíření všude tam, kde je toho třeba.
  • Prosme za seniory, matky s dětmi v tísni, bezdomovce, za lidi s tělesným postižením, za oběti domácího násilí a obchodu s lidmi, za mladé bez sociálního zázemí, za uprchlíky a cizince hledající útočiště v naší zemi a za všechny, kdo nás žádají o pomoc.
  • Prosme o požehnání pro charitní projekty v Indii, Ugandě, Zambii, Kongu, Bělorusku a za děti adoptované na dálku.
  • Prosme za dobrovolníky, kteří se zapojí do Tříkrálové sbírky, i za všechny, které v ulicích našich měst a obcí osloví.
  • Prosme za dobrodince, kteří hmotně i modlitbou podporují diakonii církve.
  • Prosme za ty, kterým nadcházející svátky přinesou více smutku než radosti.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371