25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Koncert na podporu potřebných v ČR i zahraničí

Koncert na podporu potřebných v ČR i zahraničí

Přijměte pozvání na 21. Benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha. Koncert konaný ve Smetanově síni Obecního domu podpoří tradičně jeden projekt v ČR a jeden v zahraničí. Výtěžek pomůže matkám a dětem v Ugandě, Zambii a Indii i rodinám v naší zemi. Pozvánka.

Otevření mateřské školy v Mangalore

Otevření mateřské školy v Mangalore

Vzdělávání v Indii začíná ještě před nástupem do první třídy – už ve školce se děti učí číst, psát a počítat. Kromě toho školka dbá na celkový rozvoj jejich osobnosti. Děti jsou připravovány na život v kolektivu, na disciplínu a hygienické návyky. Díky podpoře českých dárců a Charitě Praha mohla také vzniknout školka v Mangalore pro 150 malých Indů. Těm byla donedávna k dispozici jenom jediná hala, primárně určená dospělým. Od tohoto školního roku se předškoláci vzdělávají v nových třídách, hrají si na novém hřišti, dostávají kvalitní stravu a rozvíjí se díky moderním vyučovacím metodám.

Naše setkání s poutníky ve Staré Boleslavi

Během svatováclavské pouti se stovky poutníků zastavily u našeho stánku. Bylo nám potěšením představit všem osobně naši práci i nabídnout Fair Trade kávu s koláčky.

DivaDno v Azylovém domě sv. Terezie

DivaDno v Azylovém domě sv. Terezie

V nedělní podvečer se dvůr Azylového domu sv. Terezie proměnil v divadelní jeviště. Představení „Experti“, které hráli lidé bez přístřeší z organizace DivaDno, přilákalo několik lidí z Karlína.

Při dnešním dni otevřených dveří nás navštívila téměř stovka návštěvníků

V Domově pro seniory Mukařov, stejně jako v dalších zařízeních, se dnes konal den otevřených dveří. Mezi jinými mukařovský Domov navštívily tři třídy dětí z prvního stupně Open Gate z Babic. Pracovníci pro ně připravili prezentaci a prohlídku Domova, jedna z klientek přednesla autorskou báseň o respektu k rodičům ve stáří, který by děti měly mít.

Setkejte se s Charitou při Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi

U příležitosti Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi proběhne prezentace práce Arcidiecézní charity Praha. S pracovníky pražské Charity se budete moci setkat během celého dne v pátek 28. září před poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Prezentační stánek nabídne nejen informace o sociálních službách a projektech v zahraničí, ale také např. prodej fair trade produktů, rukodělných výrobků z Afriky či malé občerstvení.

Zdravotní péče pro ugandské děti v programu Adopce na dálku®

Zdravotní péče pro ugandské děti v programu Adopce na dálku®

Program Adopce na dálku® dává potřebným dětem nejen příležitost získat vzdělání, ale také jistotu kvalitní zdravotní péče. V Ugandě v kraji Mukono slouží dětem charitní Nemocnice sv. Karla Lwangy. Jak je zajištěna péče v jiných oblastech Ugandy pro ostatní podporované děti? Odpovídá dobrovolnice Martina Voháňková.

Cena Charity 2012 putuje do Neratovic

Cena Charity 2012 putuje do Neratovic

Během dnešního slavnostního předávání Cen Charity obdržela toto ocenění z rukou prezidenta a ředitele Charity Česká republika Mons. Pavla Posáda a Oldřicha Haičmana paní Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice. U této příležitosti jsme jí položili několik otázek.

DEN CHARITY v Arcidiecézní charitě Praha

Připravili jsme pro vás několik akcí u příležitosti Dne Charity. Mezi jinými dny otevřených dveří, zahradní slavnost a mši svatou v našem Azylovém domě sv. Terezie. Čtěte více.

Počítačový kurz v zambijské Mpanshye byl právě zahájen

Počítačový kurz v zambijské Mpanshye byl právě zahájen

Dnes ráno usedlo k počítačům v nově vybavené počítačové učebně na ZŠ Mpanshya Basic třicet chlapců a dívek a dva místní učitelé. Všichni absolvují dvoutýdenní kurz výpočetní techniky, který pořádá Charita Praha díky projektu Překonávání Digital Divide v Africe, financovaném v rámci vládního programu zahraniční rozvojové spolupráce. Projekt zároveň spolufinancuje Tchaiwanská ekonomická a kulturní kancelář  a na realizaci se podílí také tchaiwanská firma Institute for Information Industry a česká společnost eNovation.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371