Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Papež František jmenoval P. Jana Balíka konzultantem Úřadu pro laiky, rodinu a život

Papež František jmenoval P. Jana Balíka konzultantem Úřadu pro laiky, rodinu a život

Papež František jmenoval členy a konzultanty vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život. Mezi 26 konzultanty nominoval také P. Jana Balíka, biskupského vikáře pro diakonii a prezidenta Arcidicézní charity Praha. P. Balík je jedním z tvůrců pastorace mládeže v České republice. Ke jmenování do úřadu srdečně blahopřejeme!

Dalšími nově jmenovanými konzultanty jsou někteří členové vatikánských úřadů, kardinálové, představitelé akademického světa. Mezi novými členy figurují také tři manželské páry, kteté se angažují v manželských hnutí.

Úřad pro laiky, rodinu a život vytvořil papež František v roce 2016 sloučením Papežské rady pro laiky, Papežské rady pro rodinu a Papežské akademie pro život. Úřad spolupracuje s biskupskými konferencemi, místními církvemi a dalšími církevními úřady. Má přímé napojení na Papežský teologický institut sv. Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině.

Úřad má v kompetenci tato témat: Podpora laických věřících v církvi a ve světě - podle Stanov má úřad „povzbuzovat a podněcovat povolání a poslání věřících laiků v církvi a ve světě jakožto jednotlivců, kteří žijí v manželství, i svobodných, i jakožto členů různých sdružení, hnutí a komunit." Schvaluje stanovy mezinárodních sdružení věřících nebo laických hnutí. V jeho kompetenci je příprava Světových dní mládeže.

Dalším klíčovým úkolem je pastorační péče o rodinu. Úřad „podporuje pastorační péči o rodinu, ochraňuje její důstojnost a dobro založené na svátosti manželství, prosazuje její práva a zodpovědnost v církvi i v občanské společnosti tak, aby instituce rodiny mohla stále lépe plnit své funkce jak v oblasti církve, tak i ve společnosti." Do působnosti tohoto úřadu spadá také organizace mezinárodních akcí a zejména Světového setkání rodin.

Kompetence úřadu zahrnuje téma ochrany ochrany života od početí až po přirozený konec, slovy Stanov: „podporuje a koordinuje iniciativy ve prospěch zodpovědného rodičovství, jakož i ochrany lidského života od jeho početí až do přirozeného konce." Kromě toho podporuje a povzbuzuje organizace a sdružení, které pomáhají ženám a rodinám v přijímání a opatrování daru života, zejména v komplikovaných případech gravidity, a napomáhají předcházení potratům. Stejně tak podporuje programy a iniciativy na pomoc ženám, které potrat podstoupily.

Zdroj: cirkev.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371