Sestra Goretti v Praze

Sestra Maria Goretti z Indie se ve čtvrtek 13. prosince setká v Praze s dárci Centra zahraniční spolupráce.

Více...

Adventní výzva

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte pomoc i lidem s tělesným postižením.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Vánoční posezení v nízkoprahovém centru ve Staré Boleslavi

Nově otevřené nízkoprahové centrum pro lidi v tísni v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi připravilo pro své klienty štědrovečerní pohoštění. Lidé bez přístřeší tu v příjemném prostředí a obklopeni vánoční atmosférou povečeřeli polévku, smaženého kapra a salát, které pro ně nachystaly řádové sestry. Díky tomu mohli i oni prožít sváteční chvíle pohody a spokojenosti, jež jsou s vánočním obdobím spojené.

Mše za přežití zimy v Azylovém domě sv. Terezie

V Azylovém domě sv. Terezie se dnes sešli desítky lidí bez domova, pracovníků a přátel Charity, aby se zúčastnili tradiční mše s prosbou „za přežití zimy“, kterou sloužil P. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha. Po mši bylo připraveno vánoční občerstvení.

V Azylovém domě budou pro lidi bez domova na svátky připravena tradiční vánoční jídla a všichni budou také obdarováni.

Inventura projektu MEDEVAC za rok 2012

Dvacet čtyři uzdravených pacientů ze čtyř zemí světa - taková je bilance projektu MEDEVAC za rok 2012. »»»

Jak se žije nemocným v Ugandě

Česká křesťanská akademie, Kolegium katolických lékařů, srdečně zve odbornou i laickou veřejnost na pravidelnou schůzku: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. (3. LF UK v Praze) vystoupí s přednáškou na téma Jak se žije nemocným v Ugandě, přednese rozvněž zprávu z konference o eutanázii.

Dr. Matějek je spolupracovníkem Arcidiecézní charity Praha. Podílí se na projektu České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.

Místo: U nemocnice 1, Praha 2 (roh Karlova nám.), posluchárna III.interní kliniky 1.LF UK a VFN
Termín: 19. 12. 2012, 18:30

Charita očima a objektivem seniorů

Nejlepší snímky fotografické soutěže mezi klienty Charity jsou k vidění ve dnech 18.12.-11.1. v ambitech kláštera u kostele sv. Tomáše na Praze 1 (Malá Strana). V příštím roce výstava poputuje i do dalších měst.

Mimoškolni aktivity dětí v programu Adopce na dálku®

V průběhu celého roku mají děti díky programu Adopce na dálku® příležitost získávat nové zážitky v mimoškolních aktivitách – zájmových kroužcích, soutěžích, exkurzích¸ výletech, kulturních akcích atd. Přečtěte si, co v poslední době zažily děti v Bělorusku nebo Zambii. »»»

Novoroční poděkování Střediska Kralupy n. Vl.

Azylový dům a Dům na půl cesty v Kralupech nad Vltavou děkuje všem dárcům a příznivcům za podporu a důvěru. »»»

DCHOO získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost

Diecézní charita ostravsko-opavská získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost v rámci programu CSR. DCHOO získala titul "Společenský odpovědné organizace". Slavností předávání cen probíhalo 27.11. 2012 v Praze.

Adventní setkání s biskupem Herbstem

Pracovníci Arcidiecézní charity Praha se zúčastnili adventního setkání s biskupem Karlem Herbstem. Setkání zahájili mší svatou v záběhlickém kostele P. Marie v Praze 10 a poté spolu hovořili na neformální schůzce v prostorách Charity. Tato akce byla již tradiční, biskup Herbst se zmínil, že podobné akce pořádá Arcidiecézní charita Praha již více než 10 let.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371