Slavnostní koncert podpořil Českou nemocnici v Ugandě

Výjimečnou událostí byl 26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha konaný v předvečer Svátku všech svatých ve Smetanově síni Obecního domu. Večerem provázel Marek Eben. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Pražský filharmonický sbor pod vedením Andrease Sebastiana Weisera provedly Requiem W. A. Mozarta. Arcidiecézní charita Praha spolu s více než tisíci posluchači koncertu tak připomněla památku kardinála Miloslava Vlka, který stál u zrodu České nemocnice v Ugandě. Na její podporu byl věnován výtěžek koncertu.

Program koncertu ke stažení

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371