Jaroslav Němec a Pavel Šimek převzali papežské vyznamenání

29. 9. 2022

Jaroslav Němec a Pavel Šimek převzali papežské vyznamenání

K mimořádné události v novodobé historii Arcidiecézní charity Praha došlo během letošní Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Papež František ocenil ředitele a zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha za jejich dlouholetou a profesionální práci ve prospěch potřebných. Ocenění převzali z rukou arcibiskupa pražského a primase českého Jana Graubnera.

Ředitel Arcidiecézní charity Praha JAROSLAV NĚMEC byl jmenován rytířem papežského Řádu sv. Řehoře Velikého. Svatý otec tak ocenil jeho velký, velkorysý a profesionální přínos k rozvoji Arcidiecézní charity Praha, také iniciování mnoha projektů ve prospěch chudých a znevýhodněných, a to i mimo Českou republiku.

Svatý otec František ocenil také zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha PAVLA ŠIMKA, kterému udělil vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice za dlouholetou, velkorysou a profesionální práci v Arcidiecézní charitě Praha, za rozvoj mnoha projektů ve prospěch potřebných i mimo Českou republiku a za četné angažmá v katolické církvi v misijní a evangelizační činnosti.

Do charitních řad putovalo ještě jedno ocenění, a to medaile biskupa Antonína Podlahy, kterou udělil Mons. Jan Graubner dlouholeté pracovnici Jarmile Lomozové za obětavou službu v charitním díle pražské arcidiecéze.

„Jsem rád, že můžeme vyjádřit vděčnost pracovníkům Charity, kteří reprezentují ochotu přijmout Boží lásku a nechat ji sloužit potřebným, žít víru, že v potřebných vidíme samotného Krista,“ uvedl Mons. Jan Graubner při předání ocenění.

Související články

Charita a Církev

11. 11. 2022

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi

Aktuálně ze sociálních služeb

1. 11. 2022

Óda na radost završila tři desetiletí benefičních koncertů

Charita a Církev

24. 6. 2022

Charita Česká republika zahájila oslavy 100. výročí

Charita a Církev

11. 6. 2022

Noc kostelů u sv. Kajetána: Slavné operní árie, skvělý Vladimír Kořen a stovky návštěvníků