K+M+B: Kristus požehnej tomuto domu

29. 12. 2018

K+M+B: Kristus požehnej tomuto domu

Od 1. do 14. ledna 2019 mohou lidé v ulicích opět po roce potkávat malé i velké postavičky v pláštích a s královskými korunkami na hlavách. Desetitisíce dobrovolníků neváhá věnovat svůj čas a podpořit Tříkrálovou sbírku Charity. Přidejte se také. Začněte nový rok dobrým skutkem a přispějte na dobrou věc.

K+M+B: Kristus požehnej tomuto domu„Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 14. ledna, a to již po devatenácté,“ upřesňuje ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec, „tradičně podpoří potřebné lidi v naší zemi prostřednictvím sociálních služeb Charity i přímou pomocí konkrétním rodinám v nouzi. Desetina sbírky je určena na pomoc do zahraničí.“

O využití výtěžku rozhoduje Tříkrálová komise jmenovaná kardinálem Dominikem Dukou, ale ta vždy vychází z návrhů farní charity nebo farnosti, která sbírku ve své obci organizuje. Část vykoledovaných peněz, konkrétně 15 %, je určeno na diecézní záměry sbírky. Jaké to jsou, představuje Jaroslav Němec: „Pro rok 2019 jsme vybrali tři záměry. Podpoříme Poradnu Magdala, která se věnuje obětem násilí. Dále pak materiální pomoc nejchudším lidem v naší diecézi. A nakonec vybudování centra sociálních služeb Farní charity Vlašim.“

Desetina výtěžku pomáhá tradičně v zahraničí. Arcidiecézní charita Praha letos podpoří nemocnice v Ugandě a ozdravný pobyt běloruských dětí v Česku.

Tříkrálová sbírka není jen jednou z finančních sbírek a jejím cílem není jen získat prostředky na pomoc potřebným. Svátek Tří králů uzavírá vánoční období a tříkrálové koledování je zároveň nesením poselství o narození Božího Syna zde na zemi. Koledníci tak budou opět rozdávat lidem radost a přinášet poselství naděje. Na dveře budou psát požehnání K+M+B+2019. To neznačí iniciály jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale pochází z latinského Christus mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu.

Související články

Tříkrálová sbírka

28. 12. 2020

Tříkrálová koleda bude online

Tříkrálová sbírka

17. 1. 2020

Jaká byla 20. tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi

Pomoc rodinám v nouzi

15. 1. 2020

Čtyři nové sociální byty zkolaudovány

Kardinál Duka poobědval s tříkrálovými koledníky Tříkrálová sbírka

8. 3. 2019

Kardinál Duka poobědval s tříkrálovými koledníky