K+M+B: Kristus požehnej tomuto domu

29. 12. 2018

K+M+B: Kristus požehnej tomuto domu

Od 1. do 14. ledna 2019 mohou lidé v ulicích opět po roce potkávat malé i velké postavičky v pláštích a s královskými korunkami na hlavách. Desetitisíce dobrovolníků neváhá věnovat svůj čas a podpořit Tříkrálovou sbírku Charity. Přidejte se také. Začněte nový rok dobrým skutkem a přispějte na dobrou věc.

K+M+B: Kristus požehnej tomuto domu„Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 14. ledna, a to již po devatenácté,“ upřesňuje ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec, „tradičně podpoří potřebné lidi v naší zemi prostřednictvím sociálních služeb Charity i přímou pomocí konkrétním rodinám v nouzi. Desetina sbírky je určena na pomoc do zahraničí.“

O využití výtěžku rozhoduje Tříkrálová komise jmenovaná kardinálem Dominikem Dukou, ale ta vždy vychází z návrhů farní charity nebo farnosti, která sbírku ve své obci organizuje. Část vykoledovaných peněz, konkrétně 15 %, je určeno na diecézní záměry sbírky. Jaké to jsou, představuje Jaroslav Němec: „Pro rok 2019 jsme vybrali tři záměry. Podpoříme Poradnu Magdala, která se věnuje obětem násilí. Dále pak materiální pomoc nejchudším lidem v naší diecézi. A nakonec vybudování centra sociálních služeb Farní charity Vlašim.“

Desetina výtěžku pomáhá tradičně v zahraničí. Arcidiecézní charita Praha letos podpoří nemocnice v Ugandě a ozdravný pobyt běloruských dětí v Česku.

Tříkrálová sbírka není jen jednou z finančních sbírek a jejím cílem není jen získat prostředky na pomoc potřebným. Svátek Tří králů uzavírá vánoční období a tříkrálové koledování je zároveň nesením poselství o narození Božího Syna zde na zemi. Koledníci tak budou opět rozdávat lidem radost a přinášet poselství naděje. Na dveře budou psát požehnání K+M+B+2019. To neznačí iniciály jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale pochází z latinského Christus mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu.

Související články

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka

5. 1. 2022

Reportáž z koledování: Tříkrálová sbírka sbližuje

Tříkrálová sbírka

4. 1. 2022

Divadlo Ypsilon podporuje Tříkrálovou sbírku

Tříkrálová sbírka

30. 12. 2021

Tříkrálová sbírka je za dveřmi!

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka

28. 12. 2020

Tříkrálová koleda bude online