Lidé nemusejí na ulici mrznout. Víme, jak jim pomoci

30. 11. 2018 Tiskové zprávy

Lidé nemusejí na ulici mrznout. Víme, jak jim pomoci

Mrazy udeřily a lidé bez domova opět umírají na ulicích. Přitom by nemuseli. Charita pro ně zřizuje síť azylových domů, nocleháren a nízkoprahových denních center, které od prvních mrazivých dnů zvětšují své kapacity. Arcidiecézní charita Praha nabízí lidem bez domova 76 lůžek a další služby včetně připravované krizové noclehárny v Michli pro 150 osob, která se otevírá během zimy a doplňuje celoroční služby.

Ke stálým službám pro lidi bez domova v Praze patří centrum služeb v Pernerově ulici 20 v Praze Karlíně. Arcidiecézní charita Praha zde provozuje:

  • Nízkoprahové denní centrum, které je od 1. prosince otevřeno v rozšířeném provozu, tedy denně od 9 do 17 hodin. Lidé bez domova zde mohou přečkat mrazy v teple, dostat teplé nápoje na zahřátí, polévku, oblečení. V případě potřeby, pokud by nebyla volná lůžka v noclehárnách, se Nízkoprahové denní centrum otevře i v noci.
  • Noclehárny sloužící k přenocování jak pro muže, tak pro ženy. Kapacita je 42 lůžek. V zimě, kdy je zájem o lůžka větší, otevírá Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha další noclehárnu v Praze Michli. Ta loni sloužila denně v průměru stovce lidí.
  • Azylový dům patří ke stálým službám a slouží jako dlouhodobější ubytování (zpravidla na dobu šesti až dvanácti měsíců) lidem bez domova, kterým se již daří získávat pravidelný příjem a usilují o získání vlastního bydlení, které by si dokázali dlouhodobě udržet.
  • Z Pernerovy ulice vysílá Arcidiecézní charita Praha denně dva terénní pracovníky, kteří vyhledávají osoby na ulici a informují je o denních centrech a možnostech přespání v noclehárnách.

Farní charita Praha 1 se zabývá problematikou ženského bezdomovectví a provozuje v Žitné ulici 35 v Praze 1:

  • Nízkoprahové denní centrum pro ženy v tísni. Od 1. prosince rozšiřuje svůj běžný provoz. Kromě všedních dnů od 7 do 12.30 hodin bude otevřeno o víkendech v čase od 9 do 15 hodin. Okamžitá kapacita centra je 30 žen.

Lidé nemusejí na ulici mrznout. Víme, jak jim pomoci„Během zimy je kapacita našich služeb naplněná, ale díky centrálnímu dispečinku Magistrátu hl. m. Prahy, který zajišťuje předávání informací s dalšími organizacemi, jsme nikdy neodmítli člověka, který by musel v mrazu přespat venku,“ říká Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie, a dodává, „umrznutí člověka je tragédií, ke které dojde, když člověk bez přístřeší nepřijde na noc do noclehárny.

Klíčovým problémem tedy je, aby se informace o dostupných možnostech k bezdomovcům dostaly. Proto vysílá Charita do ulic terénní pracovníky, kteří je vyhledávají a instruují, kam a za jakých podmínek se mohou obrátit. „Naši terénní pracovníci jsou venku v ulicích a v místech, kde se lidé bez domova zdržují, o noclehárnách informují a skutečně se nám opakovaně stalo, že jsme našli člověka polozmrzlého a přesunutím do tepla ho zachránili před umrznutím,“ říká Stanislav Fiala. Na řadě míst zastane tuto funkci Městská policie, o zapojení ale Charita prosí také veřejnost, aby lidé o zařízeních pro lidi bez domova ve svém okolí věděli.

„Osobu bez přístřeší můžete v Praze nasměrovat do Pernerovy ulice 20 v Praze Karlíně,“ upřesňuje Stanislav Fiala.

Veřejnost se může podílet na bezprostřední záchraně lidských životů tím, že upozorní záchrannou službu, příp. policii, pokud se venku v mrazivém počasí setká s ležícím člověkem, který nereaguje na jakékoli podněty. Takový člověk může být ohrožen na životě a zdraví. To je pomoc akutní, okamžitá. Možné je také podpořit sociální služby, které lidem bez domova pomáhají celoročně a jejichž hlavním cílem je nabídnout člověku bez domova návrat zpět do běžné společnosti. V Praze tyto služby poskytuje mezi jinými i Arcidiecézní charita Praha. Jedná se o terénní službu, nízkoprahové centrum, noclehárny i azylový dům. Tyto služby může veřejnost podpořit finančním darem na číslo účtu 749011/5500, variabilní symbol 40.

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 10. 2020

Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 10. 2020

Generální vikář Jan Balík: Děkuji za vaši službu v první linii

Pomoc rodinám v nouzi

23. 6. 2020

Dva příběhy: Díky vašim darům pomáháme lidem, které zasáhla koronakrize

Pomoc lidem bez domova

19. 5. 2020

Stanové městečko a hostel na pomoc lidem bez domova v době koronakrize