Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Charitní síť ve světě

Caritas InternationalisArcidiecézní charita Praha je součástí celosvětové sítě Caritas Internationalis zastřešující 164 národních charit, které působí ve více než 200 zemích světa. Charitní organizace je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby a nastolení spravedlivější společnosti.

Caritas Internationalis se angažuje zejména při humanitárních krizích, v oblasti udržitelného rozvoje a při mezinárodních konfliktech, kde prosazuje mírová urovnání.

Caritas Internationalis se vnitřně organizuje do sedmi celků rozdělených podle geografického hlediska: Caritas Afrika, Caritas Asie, Caritas Evropa, Caritas Latinská Amerika, Caritas Oceánie, Caritas Severní Amerika a Caritas MONA (Střední východ a severní Afrika). Rozčlenění usnadňuje vzájemnou spolupráci národních charit, které se často v daných regionech potýkají s podobnými problémy a podmínkami pro svoji práci.  

Charitní síť v České republice

Caritas Czech RepublicNárodním střediskem Charity v naší zemi je Charita Česká republika. V roce 1995 byla přijata za řádného člena Caritas Internationalis.

Charita Česká republika sdružuje šest diecézních a dvě arcidiecézní charity (Arcidiecézní charita Praha, Arcidiecézní charita Olomouc, Diecézní charita Brno, Diecézní charita České Budějovice, Diecézní charita Litoměřice, Diecézní charita Hradec Králové, Diecézní charita Plzeň, Diecézní charita Ostravsko-opavská). 

V každé (arci)diecézi působí další složky Charitní sítě: farní, oblastní nebo městské charity – celkem jich v České republice funguje více než tři sta padesát. Na všech svých úrovních provozuje Charita v ČR více než 1 000 sociálních a zdravotních služeb, zaměstnává více než 7 000 pracovníků, spolupracuje s více než 50 tisíci dobrovolníky a ročně její služby pomohou na 200 tisícům klientů.

Charita Česká republika je tak prostřednictvím všech svých složek největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb u nás.  

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371