Naši partneři a významní dárci

Ministerstvo práce a sociálních věcí finančně podporuje sociální služby poskytované Arcidiecézní charitou Praha.

Magistrát Hlavního města Prahy finančně podporuje sociální služby poskytované Arcidiecézní charitou Praha a také kulturní akce, které Arcidiecézní charita Praha pořádá u různých příležitostí (Tříkrálový průvod atd.). 

Ministerstvo vnitra (MV) podporuje několik aktivit Charity Praha: Odbor azylové a migrační politiky podporuje Program podpory potírání nelegální migrace; p rojekt Dobrovolnické služby v zahraničí podporuje Odbor prevence kriminality. Středisko Migrace Charity Praha dále spolupracuje se Správou uprchlických zařízení při poskytování humanitárního šatníku, nákupech a volnočasových aktivitách migrantů v Přijímacím středisku pro žadatele o mezinárodní ochranu Praha Ruzyně.

Open society fund Praha finančně podporuje projekt Poradny Magdala "Tváře lásky" a "Projekt na podporu obhajoby práv pracovních migrantů", na kterém se podílí Charita ČR, Diecézní charita ČB, Diecézní charita Plzeň a Arcidiecézní charita Praha.

Poradna Magdala realizuje v rámci Evropského uprchlického fondu projekt nazvaný "Projekt Magdala - Všestranná podpora obchodovaným osobám, dalším zranitelným skupinám a jejich dětem."

Za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí je realizován projekt "Asistenční služby příslušníkům třetích zemí na území Prahy a Středočeského kraje."

Služba Azylový dům Gloria a Azylový dům sv. Terezie je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m.Prahy“ operačního programu Zaměstnanost.

Nadace České spořitelny je generálním partnerem Charity Česká republika. Od roku 2004 finančně podporuje vybrané sociální projekty (arci)diecézních Charit.
V rámci Gift Matching programu podporuje UniCredit Bank charitní Azylový dům sv. Terezie pro lidi bez domova. Pracovníci banky přispívají na Azylový dům a banka poté jejich dar zdvojnásobí.
Nadace Agel Nadace Agel je patronem Azylového domu Gloria pro maminky s dětmi. Děkujeme za dlouhodobou podporu této sociální služby i konkrétních maminek i dětí.
Dopravní podnik hl. m. Prahy Děkujeme Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za partnerství, díky kterému můžeme mj. šířit povědomí o našich projektech pomoci potřebným lidem u nás i v zahraničí.
Alza.cz Děkujeme společnosti Alza.cz za dar velkoformátové tiskárny.
Nadace Terezy Maxové podporuje Poradnu Magdala.

Nadace Agrofert finančně podporuje Poradnu Magdala a Středisko pečovatelská služba.

 NNIT Děkujeme firmě NNIT Czech Republic za vánoční dárky pro děti ze sociálně slabých rodin.
Městská část Praha 18 - Letňany podpořila charitní sociální bydlení.
  Městská část Praha 10 finančně podporuje Středisko pečovatelská služba.
časopis Rodinný život Časopis Rodinný život informuje o naší činnosti. Děkujeme za spolupráci.
PRAGUE BOATS 2015 SINCE Děkujeme Prague boats za podporu letního pobytu běloruských dětí z programu Adopce na dálku®.
  Firma ADC.net zajišťuje nově internet klientům Fatimy se slevou a za zvýhodněných podmínek. Ujala se též zajištění internetu zdarma pro společné užívání klientů a zaměstnanců Domu.
  COONOOR-CALVI

Firma BETA Jablonec nad Nisou prodává kvalitní oblečení z bavlněného úpletu vlastních obchodních značek CALVI a COONOOR®. Dlouhodobě spolupracuje s Centrem zahraniční spolupráce, podporuje finančně konkrétní rozvojové programy v Indii, vydává nástěnný kalendář s fotografiemi z Indie, který podporuje činnnost Charity Praha.

 

Za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky realizuje Centrum zahraniční spolupráce Charity Praha humanitární projekty (např. v Kongu v roce 2009 - 2011, severní Ugandě v roce 2010), rozvojové projekty (např. v Zambii v roce 2009 - 2012, v Burkina Faso v roce 2011) a projekty na podporu lidských práv a demokratizace v Bělorusku (2006 – 2010).

Azylový dům Gloria pro matky s dětmi podpořila již opakovaně společnost PwC v rámci svého programu Vánoční charita PwC. Ve sbírce přispívají zaměstnanci společnosti na vybrané dobročinné projekty, částkou ve stejné výši pak přispěje i firma.
Firma Vaše zeleň pečuje od roku 2009 o zahradu Centra pro tělesně postižené Fatima. Toto středisko od té doby také finančně podporuje. Centrum pro tělesně postižené Fatima děkuje za spolupráci a podporu.

Pracovníci Katolického domova studujících se účastní programu Adopce na dálku®, podporují vzdělání dětí z Indie.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371