Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Informace pro zájemce o dobrovolnictvíDobrovolnictví v Arcidiecézní charitě Praha

Co je dobrovolnictví?

Dobrovolníkem může být každý, kdo chce bez nároku na odměnu věnovat svůj volný čas, energii, nebo schopnosti pro dobrou věc. Dobrovolník svojí činností pomáhá konkrétnímu potřebnému člověku, podporuje svou prací chod vybraného projektu nebo zařízení.

Dobrovolnictví je považováno za projev vyspělé občanské společnosti; Charita navíc spatřuje kořeny nezištné pomoci bližnímu v křesťanství. V podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10, 25-37) a v dalších biblických textech dostávají křesťané vzor pro své jednání. Člověk má možnost konat skrze dobrovolnictví službu trpícím a potřebným lidem v duchu evangelia: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25, 40)

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Charita Praha poskytuje řadu sociálních služeb různým cílovým skupinám klientů a díky tomu nabízí mnoho možností pro zapojení dobrovolníků. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má chuť věnovat volný čas, energii nebo dovednosti bez nároku na finanční odměnu.

Zapojení dobrovolníků může mít různé formy, zapojit se můžete:

  • jako stálý dobrovolník – volnočasové aktivity pro klienty sociálních služeb, návštěvy klientů, pomoc na zahradě, pomoc v kuchyni a při výdeji jídla, administrativní výpomoc, apod.

  • jako dobrovolník při jednorázových akcích – pomoc s organizací akcí pro klienty (výlety, akce, zájmové aktivity pro děti), při sezónních úklidech, při Tříkrálové sbírce, atd.

  • jako dobrovolník, který nabízí své odborné znalosti – jednak konzultace pro zaměstnance Charity Praha (např. v oblasti řízení lidských zdrojů, PR atd.), a rovněž konzultace pro klienty v poradnách (služby právníka, psychologa, lékaře atd.)

Na co myslet, než se stanu dobrovolníkem

Předtím, než se rozhodnete nás kontaktovat, pročtěte si, prosím, informace na naších webových stránkách a zodpovězte si několik otázek:

  • Proč chci být dobrovolníkem?
  • Kolik času jsem ochotný dobrovolnictví věnovat?
  • Jaká činnost mě zajímá, co bych chtěl a mohl dělat?

Rovněž je dobré myslet na to, že dobrovolnictví je určitý závazek – především pokud jde o činnost, kde je dobrovolník v přímém kontaktu s klienty. Dobrovolník by měl pamatovat na to, že pokud se zaváže k určité činnosti, získá důvěru klientů a poté přestane vykonávat dobrovolnou službu, může to mít negativní vliv na vnímání dobrovolnictví jak ze strany klientů, tak personálu.

Když se tedy rozhodnete stát se dobrovolníkem, můžete nás kontaktovat na adrese dobrovolnictvi@praha.charita.cz a domluvit si osobní schůzku. Na první schůzce můžeme blíže prodiskutovat a sladit vzájemná očekávání. Poté Vám nabídneme konkrétní dobrovolnickou pozici.

Jak konkrétně se mohu zapojit?

V Charitě Praha si může každý zájemce o dobrovolnictví díky širokému spektru nabízených služeb najít aktivitu, která mu nejvíce vyhovuje – jednak podle cílových skupin, jednak podle typu činnosti (pravidelná/ nárazová/ manuální/ administrativní). Konkrétní informace o možnostech dobrovolnictví najdete u jednotlivých cílových skupin.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371