Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Informace pro dobrovolníky se zájmem o práci se seniory

Dobrovolníci se mohou zapojit do práce v těchto zařízeních:

Domov pro seniory v Mukařově

Posláním Domova pro seniory je poskytnout pomoc seniorům, kteří nejsou schopni nebo již nemohou žít sami ve vlastní domácnosti (více informací o Domově pro seniory Mukařov).

Dobrovolníci, kteří jsou ochotni pomáhat pravidelně, se mohou zapojit:

 • při aktivizačních činnostech s klienty např. trénování paměti, kondičním skupinovém cvičení, společném vaření, doprovázení klientů při procházkách
 • při údržbě zahrady

Nárazové činnosti, u nichž také přivítáme pomoc dobrovolníků:

 • pomoc při organizaci výletů a dalších akcí pro klienty
 • pomoc při organizaci nepravidelných aktivit pro klienty Domova
 • pomoc při sezónním úklidu společných prostor Domova
 • pomoc s administrativou

Požadavky na dobrovolníky:

Zájem o práci se seniory, zájem o pravidelnou, dlouhodobější dobrovolnickou aktivitu, empatie, respekt vůči klientům, odpovědnost, spolehlivost.

 Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem v Domově pro seniory v Mukařově, kontaktujte nás.

 

Stacionář pro seniory v Praze-Hlubočepích

Služby Stacionáře pro seniory jsou určeny seniorům, kteří bydlí se svými blízkými doma, ale přes den nebo pracovní týden, kdy se o ně jejich rodiny nemohou postarat, potřebují pomoc, podporu a kontakt s druhými lidmi (více informací o Stacionáři pro seniory).

Dobrovolníci nám ve Stacionáři mohou pomoci při zajištění těchto činností:

 • společnost, aktivizace, povídání nebo procházky se seniory
 • pomoc při jednorázových akcích (koncerty, zájezdy, prodejní výstavy)
 • pomoc při výrobě výrobků pro prodejní výstavy
 • přípravné práce pro výrobu výrobků na prodejní výstavy (např. obkreslování a stříhání podle střihu z látky nebo papíru, šití na stroji (jednoduché i složitější), pletení, háčkování jednoduchých tvarů a další)
 • pomoc s administrativou

Tento výčet není vyčerpávající. Záleží také na zájemci o dobrovolnictví, na jeho schopnostech a zájmu.

Požadavky na dobrovolníky:

Pozitivní vztah ke starým a nemocným lidem, trpělivost, empatie, bezúhonnost (potřeba dodat výpis z Rejstříku trestů), odpovědnost, spolehlivost, zájem o dlouhodobější, pravidelnou činnost.

 Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem ve Stacionáři, kontaktujte nás.

 

Související informace

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371