25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Školní systém v Indii - informace pro dárce programu Adopce na dálku®

Vzdělávací systém se v Indii skládá z několika stupňů:

 • Školka pro děti od 4 – 6 let. Předškolní vzdělávání je v rámci projektu Adopce na dálku® podporováno jen ve výjimečných případech, především v chudých rodinách, které jsou závislé na příjmech obou rodičů nebo v rodinách bez otce a bez podpory širší rodiny. O děti, které zůstávají v pracovní době rodičů doma samy, se nemá kdo starat.
 • 10 tříd základní a střední školy pro děti od 6 – 16 let (všech 10 tříd je obvykle v rámci jedné školy, proto ho ani zde nečleníme do dvou kategorií). Nižší stupeň (primary section) má 7 tříd; vyšší stupeň (označován jako higher primary nebo high school nebo také middle school) zahrnuje 8. – 10. třídu. Na konci desáté třídy skládají žáci souborné zkoušky a získávají certifikát o absolvování středního vzdělání (SSLC).
 • Všeobecné vzdělání pokračuje dvěma třídami přípravy na vyšší nebo vysokou školu, tzv. PUC (pre-university classes). PUC je ukončeno zkouškou, která je obdobou naší maturity. Absolvování PUC (tzn. 11. a 12. třídy) znamená pro studenta dokončené všeobecné střední vzdělání a velkou naději na osamostatnění se a získání dobrého zaměstnání.
 • Vyšší vzdělání. Výuku zajišťují státní a soukromé školy, které nabízí nepřeberé množství studijních programů:

      Některé obory mohou studenti absolvovat po dokončení 10.třídy základní školy. Tyto učňovské obory jsou většinou 2 – 3 leté, jsou označované jako vocational courses, student získává certifikát.

      Některé učňovské obory a vyšší odborné školy studují žáci po ukončení PUC, tzn. 12.třídy. Jsou opět 2 – 3 leté, označované jako diploma courses - vyšší odborná škola, absolvent získává diplom.

      Absolvent PUC může pokračovat na univerzitě, kde získá bakalářský titul (collage) nebo dokonce magisterský titul (university).

 • Pro děti z vesnických škol, kam chodí děti v našem programu, je velmi obtížné dostat se na univerzitu. Úspěchem je vyučení se v praktickém oboru, který dítěti zajistí vyšší šanci na kvalifikované zaměstnání. “Adoptivní” rodič bude vždy předem informován, zda je jeho dítě připravené na další studium. Bude mít možnost pokračovat v podpoře, i když náklady na vyšší vzdělání o něco převyšují běžnou výši příspěvku na základní školní docházku (příspěvek je 6000,- Kč na rok).

Někdy se v důsledku nízké motivace ze strany rodičů posílat své děti do školy nebo v důsledku nekvality vzdělávacích institucí atd. stává, že děti školu už v průběhu prvního stupně základní školy opustí a zůstávají negramotné. Vláda i neziskové organizace se snaží tomuto stavu předejít zakládáním nejrůznějších vzdělávacích programů a technických či učňovských škol pro tyto děti. V tom případě neplatí žádná z výše uvedených kategorií a děti různého věku navštěvují technické školy s odlišnou délkou výuky (zpravidla od půl roku do 3 – 5 let).

Známkování

Osnovy na základních školách jsou téměř stejné jako v České republice. Známkování se ale liší. Děti za jednotlivé písemky, úkoly či zkoušení získávají bodové, resp. procentuální ohodnocení. V závěru nedostávají vysvědčení v podobě tištěného certifikátu, je jim pouze oznámeno bodové ohodnocení z každého předmětu. Žáci musí v průběhu studia složit několik zkoušek hodnocených vždy stupni A až D.

 • první velká zkouška po čtvrté třídě (mnoho dětí z chudých rodin končí školu právě po vykonání této zkoušky)
 • postupové zkoušky na konci každého dalšího ročníku
 • zkouška po desáté třídě uzavírá základní stupeň vzdělání; žáci mohou skládat různé úrovně zkoušek, podle toho, jaké jsou jejich studijní ambice v budoucnosti
 • zkouška po dvanácté třídě je obdobou naší maturity; uzavírá střední školu a je podmínkou pro přijetí na vyšší školy

Prázdniny

 • duben až květen – letní prázdniny
 • začátek školního roku – cca 1. června
 • poslední 2 týdny v říjnu – státní svátek Pooja
 • několik dní volna na Vánoce a Diwali
 • státní svátky (liší se v každé oblasti)
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371