Benefiční koncert

Vstupenky na benefiční koncert pro Českou nemocnici v Ugandě jsou již v prodeji! 

Koupit vstupenky on-line

Hledáme dobrovolníky

Pomozte nám zorganizovat Národní potravinovou sbírku. Letos proběhne v sobotu 10. listopadu.

Více...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Školní systém v Kongu - informace pro dárce programu Adopce na dálku®

Základní škola

Základní škola se skládá ze šesti tříd a je rozdělena do tří cyklů: první (1.-2. třída), druhý (3.-4. třída) a třetí(5.-6. třída). V průběhu šesti tříd se soustředí výuka hlavně na čtení, psaní a základy matematiky, ale děti se seznámí i s jinými tématy jako například přírodopis, náboženství, dějepis, atd.

Střední škola

Ve dvanácti letech děti přecházejí na střední školu, kde již si sami určují své zaměření. Střední škola má šest tříd, které jsou rovněž rozděleny do tří cyklů.
Cílem programu Adopce na dálku® je dát dětem takové vzdělání, aby se mohly postavit na vlastní nohy a v budoucnu nepotřebovaly žádnou rozvojovou pomoc. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Pokud není studijní typ, dostane šanci vyučit se řemeslu, v opačném případě může pokračovat ve studiu na vyšší škole, ti nejnadanější na univerzitě. Každé dítě má šanci dokončit vzdělání s určitou specializací, která mu dává vysoké šance uplatnění se na trhu práce.

Rozvrh a výuka 

Vyučování probíhá ve francouzštině. Rozvrh se od českého moc neliší. Na základní škole mají děti čtení, psaní, matematiku, občanskou výchovu, náboženství, tělocvik, kreslení a místní jazyk.
Na střední škole mají další předměty jako chemie, fyzika a biologie, ruční práce, dílny, zeměpis, dějepis, ekonomie, náboženství.

Školy

Ve školách učí místní učitelé podle místních osnov. Charita Praha ani naše partnerské organizace do výuky nebo chodu školy nezasahují. Ve třídě je obvykle 50-60 dětí. Občas je mezi nimi podstatný věkový rozdíl - některé z nich z nedostatku peněz začaly školní docházku později a mnoho z nich muselo školu i několikrát přerušit, takže jsou mnohem starší než odpovídá jejich zařazení do ročníku. To je případ mnoha našich podporovaných dětí. Není tedy výjimkou, že šestnáctileté dítě je ještě v 7. třídě základní školy apod.

Sociální pracovník na výsledky dětí dohlíží, v případě špatného prospěchu spolupracuje s rodinou, popř. zajistí dítěti občasné doučování. Tímto pravidlem chceme děti motivovat k lepším výsledkům a lepšímu pracovnímu uplatnění v budoucnosti.

Prázdniny jsou v prosinci a od června do července.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371